Niektóre zdjęcia są pobrane z internetu

Uwaga! Niektóre zdjęcia są na tym portalu są pobrane z internetu i autor tej witryny internetowej nie rości sobie żadnych praw autorskich, czy komercyjnych z racji ich umieszczenia na tym portalu.

Najnowsze info

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

24.07-4.09.2021

 

1.     Pan powołał do wieczności śp. +. Renee Floryszczak. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, o 10h w kościele les Gautherets, oraz śp. Helenę Wnęk. Niech Miłosierny Pan da im wieczny odpoczynek w swoim Królestwie Wiecznej Miłości. Rodzinie składamy serdecznie kondolencje. – Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

2.     Dziękujemy za złożone dziś ofiary na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać! – W przyszłym miesiącu, dodatkowa składka na utrzymanie naszej polskiej parafii będzie w sobotę, 14 sierpnia.

3.     Msze św. z Liturgii Niedzieli – do 28 sierpnia Msze św. wyłącznie w soboty, o 16h TYLKO DO KOŃCA SIERPNIA, również wigilia uroczystości Wniebowzięcia NMP, w sierpniu. - Pierwsza Msza św. w niedzielę o 10h30, - 5 września. Nabożeństwa przed Mszami św. w soboty o 15h30 są anulowane. Tylko będą sprawowane Msze św. o 16h. Od 5 września będą sprawowane MSZE ŚW. TYLKO W NIEDZIELE O 10h30 (w normalnym cyklu niedzielnym).

4.     Módlmy się o zdrowie za chorego papieża Franciszka, naszych chorych, ofiarując Panu Bogu za nich, nasze cierpienia.

5.     Prośmy Pana Boga, o Jego Błogosławieństwo dla nas i całego świata; o Jego Miłosierdzie, dla naszego zbawienia!

 

Site internet info:       www.montceau.parafia.info.pl

Kochani! Od czasu do czasu dowiadujemy się o oszustach, którzy podszywają się pod nasze rodziny, znajomych a nawet księży! 

Ksiądz nigdy nie będzie prosił Was o pieniądze; ma swoje Zgromadzenie zakonne!  

 

 - Wielu dało się nabrać! Uwaga! Nigdy nie wysyłaj pieniędzy oszustom! Zgłoś takie przypadki na Policję!

 

To są często medody: "na wnuczka", "księdza", "kogoś z rodziny", "znajomego", itp. - Zawsze trzeba zweryfikować u źródła, czy to prawda! Oszuści i złodzieje wyszukują np. w książkach telefonicznych nazwiska polskiego pochodzenia i dzwoniąc próbują nabrać i wyłudzić pieniądze! Nigdy też nie podawaj żadnych danych personalnych ani swoich, ani innych osób przez telefon, internet, listownie: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu, numeru telefonu komórkowego, twojego banku, i innych szczegółów! Musisz najpierw kilka razy sprawdzić prawdziwość, autentyczność "proszącego"!!!, zanim w ogóle zdecydujesz się na jakąkolwiek pomoc, aby komuś pomóc ..

 

 

 

Méfiez-vous des escrocs et des voleurs !

Beau! De temps en temps, nous découvrons des escrocs qui se font passer pour nos familles, nos amis et même nos prêtres !

 

Le prêtre ne vous demandera jamais d'argent ; a sa propre Congrégation religieuse !

- Beaucoup ont été dupés (trompés). Attention! N'envoyez jamais d'argent à des escrocs ! Signalez de tels cas à la police ! Aussi, ne communiquez jamais vos données personnelles ou celles d'autrui par téléphone, Internet, par courrier : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de portable, votre banque, et d'autres coordonnées ! Vous devez d'abord vérifier l'authenticité du "demander" plusieurs fois !!!; avant même de décider de faire quoi que ce soit pour aider quelqu'un...

Ce sont souvent les méthodes : "petite-fille", "prêtre", "membre de la famille", "ami", etc. - Il faut toujours vérifier à la source si c'est vrai ! Les fraudeurs et les voleurs, par exemple, recherchent des noms d'origine polonaise dans les annuaires téléphoniques et tentent de tromper et d'extorquer de l'argent en appelant !

 

kliknij na zdjęcie

 

 

Kochani! Wiemy, co dzieje się nie tylko we Francji, ale i na całym świecie; co koronawirus i związany z tym COVID-19 uczynił milionom ludzi ... Również i w naszych wspólnotach, parafiach, kościołach ... Zakazanie sprawowania Sakramentów Świętych bez ograniczeń sanitarnych, w tym Mszy świętych wszystkich bardzo nas boli. To wielki dramat dla ludzi głęboko wierzących i praktykujących, którzy również poczuwają się do wspólnej odpowiedzialności za nasze kościoły, kaplice, wspólnoty.

 

Niektórzy, którym zależy na istnieniu parafii,- wręcz dzwonią i pytają się, jak pomóc parafii? - Oczywiście przez modlitwę, która nas łączy między sobą z Bogiem Miłosiernym, z całym Kościołem, naszymi rodzinami, parafiami, chorymi

i cierpiącymi, i tymi, którzy, tak ofiarnie się nimi opiekują; często narażając i swoje życie w trosce o dobro i zdrowie innych!

 

Dziękuję Wam za tę modlitwę i cierpienia ofiarowane w tych intencjach; za wasze duchowe zaangażowanie, aby Miłosierny Bóg udzielił nam łaski uwolnienia od tej zarazy i nam błogosławił! Dziękuję również za zainteresowanie się naszą parafią!

 

Odpowiadając na pytanie, które niektórzy mi stawiają: jak pomóc? Odpowiadam: przez modlitwę, pokutę.

 

Kościół i my Chrystusowcy; księża pracujący dla Polaków rozsianych po całym świecie starają się zapewnić duszpasterstwo wam, i waszym rodzinom, tak, jak potrafią i mogą, w obecnych czasach. Niektórzy chcą w tej izolacji również wesprzeć finansowo Chrystusowców, co a tym idzie nasze duszpasterstwo  osadzone w naszych ośrodkach duszpasterskich i parafiach. Można pomóc finansowo w bardzo prosty sposób, przesyłając dowolną ofiarę na konto, które znajdziesz na stronie internetowej naszej Prowincji (zob. zakładkę: "Polecane strony" - "Chrystusowcy: Francja, Hiszpania, Portugalia).

 

JE FAIS UN DON

 

Można również wpłacić dowolną sumę

i przesłać Pocztą, lub włożyć do koperty, czekiem*, czy gotówką do parafialnej skrzynki pocztowej

(przez drzwi plebanii)

z imieniem i nazwiskiem,

adresem i telefonem ofiarodawcy.

 

Niech to będzie dar serca zastępujący chociażby niedzielną składkę (tacę), czy ofiarę na utrzymanie naszej polskiej parafii.

 

*czek na (l'ordre):

Mission Catholique Polonaise

 

- Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy; za waszą troskę o potrzeby Kościoła, i naszej parafii!

 

- Bóg zapłać za modlitwę i ofiary!

Patrz niżej - "Ogłoszenia duszpasterskie"

 

Msze św. z niedzielnej liturgii:  Messes de la liturgie du dimanche

w przyszłą sobotę i niedzielę

 

- To Pan Bóg robi nam łaskę, a nie my ....

 

 CHAPELLE    L E S   G A U T H E R E T S

------------------------------------------------

Msze św. w soboty o 16h!

(przez dwa miesiące; od 5 września tylko w niedziele o 10h30)

 

CHRYSTUS ŻYJĄCY ZAPRASZA!

  

 

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

niedziela,
25 lipca 2021

(206. dzień roku)

100 lat ur. św. JP II

Święta

Niedziela, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I
Siedemnasta Niedziela zwykła

Zegar