👇Zdjęcia - souvenirs https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3668875463164558&id=100001264203683 👆 "Bóg-honor-Ojczyzna", takimi wartościami żył św. Jan Paweł II, który urodził się 💯 lat temu, w 1920 r. W stuletnią rocznicę jego narodzin i w naszej polskiej parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia, świętości, nauczania Karola Wojtyły. O godzinie 10h, w kościele ⛪ les Gautherets okoliczna Polonia, razem z reprezentacją polsko-francuskich stowarzyszeń zebrała się, aby przypomnieć sobie na nowo dziedzictwo duchowe św. papieża. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchaliśmy krótką historię jego życia od narodzin, dzieciństwa, młodości i posługi kapłańskiej, biskupiej i papieskiej tego wielkiego Polaka. Po nabożeństwie, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. dziękczynnej, prosząc Boga za jego wstawiennictwem o miłosierdzie dla nas, naszych rodzin, Kościoła i całego świata. "Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, Bogu zaś to, należy się Bogu". Te słowa dziejszej Liturgii przypomniały nam, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Tego uczył nas św. Jan Paweł II. W okolicznościowym kazaniu, sam św. papież przemówił do nas jeszcze raz. Wysłuchaliśmy jego nauczania z 1986 r., kiedy pielgrzymował na francuskiej ziemi. - Św. nasz rodaku, Janie Pawle II, módl się za nami; wstawiaj się za nami u Boga, i Pani Jasnogórskiej, abyśmy w tych trudnych czasach nie utracili tego, co najważniejsze; abyśmy nie utracili Boga i Jego łaski. Abyśmy przede wszystkim oddawali Bogu część i Jemu się powierzali na "dobre i na złe". *** «Dieu-honneur-patrie», de telles valeurs vivaient St. Jean-Paul II, né en 1920. À l'occasion du centenaire de sa naissance et dans notre paroisse polonaise, nous avons remercié Dieu pour le don de sa vie, la sainteté et l'enseignement de Karol Wojtyła. A 10 heures, à l'église de ⛪ Gautherets, la communauté polonaise locale, ainsi que la représentation des associations franco-polonaises, se sont réunies pour rappeler l'héritage spirituel de St. pape. Au cours de l'adoration du Saint Sacrement, nous avons entendu une courte histoire de sa vie depuis la naissance, l'enfance, la jeunesse et le ministère sacerdotal, épiscopal et papal de ce grand Polonais. Après cette prière, nous avons participé à la Sainte Messe solennelle. Action de grâce, demandant à Dieu par son intercession d'avoir miséricorde pour nous, nos familles, l'Église et le monde entier. "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est dû à Dieu." Ces paroles de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent ce qui est vraiment le plus important dans la vie. C'est ce que, nous dit St. Pape Jean Paul II. Dans le sermon occasionnel, St. pape nous a parlé une fois de plus. Nous avons entendu ses enseignements en 1986, alors qu'il était en pèlerinage sur le sol français. - St. notre compatriote Jean-Paul II, priez pour nous; intercédez pour nous auprès de Dieu et de la Dame de Jasna Góra, afin qu'en ces temps difficiles nous ne perdions pas ce qui est le plus important; de peur de perdre Dieu et sa grâce. Tout d'abord, que nous donnions une part à Dieu et que nous nous confions à Lui pour "le bien et le mal".

Powrót

Menu dodatkowe

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

sobota,
02 lipca 2022

(183. dzień roku)

100 lat ur. św. JP II

Święta

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Zegar