- czy modlisz się?

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

20.10.2019

1.     Msza św. w tygodniu. – Zapraszamy na Eucharystię w środę o 8h30, w kaplicy przy plebanii (Les Gautherets).

2.     Nabożeństwa różańcowe. Nabożeństwa różańcowe, w tym tygodniu, 10.-tka Różańcowa po Mszy św. w środę o 9h, i w przyszłą sobotę (26.10) o 18h w kościele les Gautherets (przed Mszą św.).

3.     Są już do nabycia piękne kalendarze, opłatki i kartki z Polski. – Prosimy zgłaszać się do pani Janiny Micorek i pani Ireny Rożek.

4.     Kartki na Wypominki. Jak, co roku chcemy modlić się za naszych zmarłych wymieniając ich w naszych modlitwach. Proszę o czytelne wypisywanie zmarłych i dostarczenie wypominek do 30 października (można wrzucać do wewnętrznej skrzynki pocztowej, lub składać bezpośrednio u mnie, po Mszach św.).

5.     Dziękuję za złożone ofiary na utrzymanie naszej polskiej parafii.

6.     Rada Parafialna. – Zapraszam na kolejne zebranie naszej rady parafialnej, która odbędzie się na małej salce, 24 października o 15h30, w ten czwartek.

7.     Obiad “Mazur” w Creusot. – W przyszłą niedzielę 27 października będzie coroczny obiad grupy “Mazur”. Można się jeszcze zapisywać do jutra u pani Foryś lub Brugnaux.

8.     W tym roku przypada stulecie przybycia pierwszych Polaków do naszego okręgu. Zapraszamy wszystkich was, wasze rodziny, wszystkich, którzy czują taką dziękczynną potrzebę, na 10 listopada (niedziela), na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o 10h30 w kościele les Gautherets. -Zapraszam wszystkie organizacje i stowarzyszenia polsko-francuskie z naszego okręgu. Bądźmy razem, dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tak wielkie dary, które otrzymaliśmy przez ten czas! – “Jeszcze Polska nie zginęłą, kiedy my żyjemy” - “Bóg-honor-Ojczyzna”.

9.      Msze św. (Messes) z liturgii niedzielnej. – Msza św. w przyszłą sobotę (26.10) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (27.10) o 10h30 w La Saule (F|P).

www.montceau.parafia.info.pl

Wstańcie, chodźmy!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

13.10.2019

1.     Dzisiaj obchodzimy kolejny Dzień Papieski. – Dziękujemy Panu Bogu za postać i świętość życia papieża Jana Pawła II. Również w polskiej TV można będzie znaleźć ciekawe audycje.

2.     Msze św. w tygodniu. – Zapraszamy na Eucharystię w środę i czwartek o 8h30, w kaplicy przy plebanii (Les Gautherets).

3.     Nabożeństwa różańcowe. Nabożeństwa różańcowe, w tym tygodniu, 10.-tka Różańcowa po Mszy św. w środę i czwartek o 9h, i w przyszłą sobotę (19.10) o 18h w kościele les Gautherets (przed Mszą św.).

4.     Dziękujemy za złożone ofiary na pomoc PMK w Paryżu.

5.     Są już do nabycia piękne kalendarze, opłatki i kartki z Polski. – Prosimy zgłaszać się do pani Janiny Micorek i pani Ireny Rożek.

6.     Kartki na Wypominki. Jak, co roku chcemy modlić się za naszych zmarłych wymieniając ich w naszych modlitwach. Proszę o czytelne wypisywanie zmarłych i dostarczenie wypominek do 30 października (można wrzucać do wewnętrznej skrzynki pocztowej, lub składać bezpośrednio u mnie, po Mszach św.).

7.     W przyszłą sobotę (19.10), będzie Msza św. w int. wszystkich, którzy pomagali bezinteresownie w organizacji naszego obiadu parafialnego, o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

8.     W przyszłą sobotę i niedzielę (19-20.10) będzie dodatkowa taca na utrzymanienaszej polskiej parafii. –Bóg zapłać!

9.     Rada Parafialna. – Zapraszam na kolejne zebranie naszej rady parafialnej, która odbędzie się na małej salce, 24 października (czwartek) o 15h30.

10.W tym roku przypada stulecie przybycia pierwszych Polaków do naszego okręgu. – Z tej okazji PMK we Francji, jak i polskie parafie organizują Msze św. dziękczynne za dar opieki Bożej i NMP Królowej Polski i Polonii nad polskim narodem, na tej ziemi. W naszej polskiej parafii również chcemy włączyć się do tego pięknego dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Bożą opiekę i prosić o dalsze łaski. Będzie to też okazja do podziękowania Panu Bogu za 100 lat naszych polskich parafii, oraz wspomnienie odzyskania Niepodległości przez naród polski. Zapraszamy wszystkich was, wasze rodziny, wszystkich, którzy czują taką dziękczynną potrzebę, na 10 listopada (niedziela), na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o 10h30 w kościele les Gautherets. -Zapraszam wszystkie organizacje i stowarzyszenia polsko-francuskie z naszego okręgu. Bądźmy razem, dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tak wielkie dary, które otrzymaliśmy przez ten czas! – “Jeszcze Polska nie zginęłą, kiedy my żyjemy” - “Bóg-honor-Ojczyzna”.

11. Pani Krystyna Duda wraz z organizacjami polonijnymi również proponuje wziąć   udział w tych obchodach (program wywieszony przy wyjściu z kościoła). – Zapraszamy!

12. Msze św. (Messes) z liturgii niedzielnej. – Msza św. w przyszłą sobotę (19.10) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (20.10) o 10h30 w Bois du Verne (F|P).

www.montceau.parafia.info.pl

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

6.10.2019

1.     Msze św. w tygodniu. – Zapraszamy na Eucharystię w środę o 8h30, w kaplicy przy plebanii (Les Gautherets). Nie będzie Mszy św. rano, we czwartek.

2.     Nabożeństwa różańcowe. Nabożeństwa różańcowe, w tygodniu 10.-tka Różańcowa po Mszy św. w środę o 9h, i w przyszłą niedzielę (13.10) o 10h w kościele les Gautherets (przed Mszą św.).

3.     PMK w Paryżu, ks.rektor Bogusław Brzyś prosi również naszą wspólnotę o dar na utrzymanie PMK i duszpasterstwa polskiego we Francji.* Z tej okazji w przyszłą niedzielę (6.10) podczas Mszy św. będzie dodatkowa składka na ten cel. Bóg zapłać!

4.     Komunikat Rady Parafialnej. – W miniony czwartek, zebrała się rada parafialna i ekonomiczna naszej polskiej parafii, aby podjąć decyzję w sprawie ogromnych kosztów, które narzuciła nam parafia francuska St Jean. Rada Parafialna i ekonomiczna podjęły decyzję utrzymania duszpasterstwa polsko-francuskiego tylko w kościele les Gautherets. Obecny plan Mszy św. do końca tego roku. Natomiast od stycznia 2020 roku, będzie Msza św. niedzielna w soboty o 18h30 i w niedziele o 10h30 w kościele les Gautherets (nie możemy już finansowo utrzymywać koszta kaplic w La Saule i Bois du Verne).

5.     W tym roku przypada stulecie przybycia pierwszych Polaków do naszego okręgu. – Z tej okazji PMK we Francji, jak i polskie parafie organizują Msze św. dziękczynne za dar opieki Bożej i NMP Królowej Polski i Polonii nad polskim narodem, na tej ziemi. W naszej polskiej parafii również chcemy włączyć się do tego pięknego dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Bożą opiekę i prosić o dalsze łaski. Będzie to też okazja do podziękowania Panu Bogu za 100 lat naszych polskich parafii, oraz wspomnienie odzyskania Niepodległości przez naród polski. Zapraszamy wszystkich was, wasze rodziny, wszystkich, którzy czują taką dziękczynną potrzebę, na 10 listopada (niedziela), na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o 10h30 w kościele les Gautherets. -Zapraszam wszystkie organizacje i stowarzyszenia polsko-francuskie z naszego okręgu. Bądźmy razem, dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tak wielkie dary, które otrzymaliśmy przez ten czas! – “Jeszcze Polska nie zginęłą, kiedy my żyjemy” - “Bóg-honor-Ojczyzna”.

6.     Msze św. (Messes) z liturgii niedzielnej. – Według obecnego rozkładu Mszy św. nie będzie Mszy św. w przyszłą drugą sobotę miesiąca. – W przyszłą niedzielę (13.10) będzie Msza św. o 10h30 w les Gautherets.

 

www.montceau.parafia.info.pl

„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

29.09.2019

1.     Pogrzeb ze Mszą św. – Odeszła do Pana, śp. Stanisława NOWACKA, zd, Kalita, l.90. Pogrzeb odbędzie się we środę, o 16h w kościele les Gautherets. – Rodzinie składamy serdecznie kondolencje, pamiętając o zmarłej i rodzinie w naszych modlitwach. – R.I.P.

2.     Msze św. w tygodniu. – Zapraszamy na Eucharystię we czwartek o 8h30, w kaplicy przy plebanii (Les Gautherets). Nie będzie Mszy św. rano, we środę (pogrzeb o 16h).

3.     Nabożeństwa różańcowe. Miesiąc październik w tradycji Kościoła poświęcony jest szczególnej czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Nabożeństwa różańcowe, w tygodniu 10.-tka Różańcowa po Mszy św. we czwartek o 9h, i w przyszłą niedzielę (6.10) o 10h w kościele les Gautherets (przed Mszą św.).

4.     Rada Parafialna. W ten czwartek, 3 października, o 15h30 – zebranie naszej rady parafialnej. – Zapraszam!

5.     PMK w Paryżu, ks.rektor Bogusław Brzyś prosi również naszą wspólnotę o dar na utrzymanie PMK i duszpasterstwa polskiego we Francji.* Z tej okazji w przyszłą niedzielę (6.10) podczas Mszy św. będzie dodatkowa składka na ten cel. – Bóg zapłać!

6.     Nowy plan Mszy św. do końca tego roku. Natomiast od stycznia 2020 roku, będzie Msza św. niedzielna w soboty o 18h30 i w niedziele o 10h30 w kościele les Gautherets.*

7.     W tym roku przypada stulecie przybycia pierwszych Polaków do naszego okręgu. – Z tej okazji PMK we Francji, jak i polskie parafie organizują Msze św. dziękczynne za dar opieki Bożej i NMP Królowej Polski i Polonii nad polskim narodem, na tej ziemi. W naszej polskiej parafii również chcemy włączyć się do tego pięknego dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Bożą opiekę i prosić o dalsze łaski. Będzie to też okazja do podziękowania Panu Bogu za 100 lat naszych polskich parafii, oraz wspomnienie odzyskania Niepodległości przez naród polski. Zapraszamy wszystkich was, wasze rodziny, wszystkich, którzy czują taką dziękczynną potrzebę, na 10 listopada (niedziela), na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o 10h30 w kościele les Gautherets. Zapraszam wszystkie organizacje i stowarzyszenia polsko-francuskie z naszego okręgu. Bądźmy razem, dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tak wielkie dary, które otrzymaliśmy przez ten czas! – “Jeszcze Polska nie zginęłą, kiedy my żyjemy” - “Bóg-honor-Ojczyzna”.

8.     Również pani Krystyna Duda wraz z polsko-francuskimi organizacjami i zrzeszeniami również organizuje obchody 100.-lecia przybycia Polaków na ziemię francuską.– Plan uroczystości wydrukowałem na osobnych karteczkach. – Zapraszamy!

9.     Msze św. (Messes) z liturgii niedzielnej. – Według obecnego rozkładu Mszy św. nie będzie Mszy św. w przyszła i drugą sobotę miesiąca. – W przyszłą niedzielę (6.10) będzie Msza św. o 10h30 w les Gautherets.

 

www.montceau.parafia.info.pl

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

22.09.2019

1.     Msze św. w tygodniu. – Zapraszamy na Eucharystię we środę i czwartek o 8h30, w kaplicy przy plebanii (Les Gautherets).

2.     Nabożeństwo do Matki Bożej, we środę po Mszy św.

3.     We wszystkie soboty września modlimy się w soboty o 18h15 – Koronką do Bożego Miłosierdzia, w int. pokoju na świecie i w naszych rodzinach!

4.     Rada Parafialna. We czwartek, 3 października, o 15h30 – zebranie naszej rady parafialnej. – Zapraszam!

5.     Nowy plan Mszy św. od października! – Tak, jak ogłaszaliśmy od października będzie nowy rozkład – plan Mszy św. w naszej polskiej parafii. W pierwsze i drugie niedziele miesiąca będą Msze św. w kościele Gautherets o 10h30 (w I i II sobotę nie będzie Mszy św. o 18h30); w trzecią, czwartą (i piątą) sobotę o 18h30 w Les Gautherets. W trzecią niedzielę w Bois du Verne o 10h30, i we czwartą niedzielę miesiąca w La Saule o 10h30. W piątą  niedzielę miesiąca w ciągu roku, Msze św. wspólne z parafią francuską St Jean w Notre Dame w Montceau o 10h. (- Comme nous l'avons annoncé à partir d'octobre, il y aura un nouvel horaire - le plan de la messe. dans notre paroisse polonaise. Il y aura des messes le premier et le deuxième dimanche du mois. à l'église des Gautherets à 10h30 (les premier et deuxième samedis, il n'y aura pas de messe à 18h30); les troisième, quatrième (et cinquième) samedi à 18h30 aux Gautherets. Le troisième dimanche à Bois du Verne à 10h30 et le quatrième dimanche du mois à La Saule à 10h30. Le cinquième dimanche du mois de l'année, messes. avec la paroisse française de Saint-Jean à Notre-Dame de Montceau à 10h).

6.     W tym roku przypada stulecie przybycia pierwszych Polaków do naszego okręgu. – Z tej okazji PMK we Francji, jak i polskie parafie organizują Msze św. dziękczynne za dar opieki Bożej i NMP Królowej Polski i Polonii nad polskim narodem, na tej ziemi. W naszej polskiej parafii również chcemy włączyć się do tego pięknego dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Bożą opiekę i prosić o dalsze łaski. Będzie to też okazja do podziękowania Panu Bogu za 100 lat naszych polskich parafii, oraz wspomnienie odzyskania Niepodległości przez naród polski. Zapraszamy wszystkich was, wasze rodziny, wszystkich, którzy czują taką dziękczynną potrzebę, na 10 listopada (niedziela), na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o 10h30 w kościele les Gautherets. Zapraszam wszystkie organizacje i stowarzyszenia polsko-francuskie z naszego okręgu. Bądźmy razem, dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tak wielkie dary, które otrzymaliśmy przez ten czas! – “Jeszcze Polska nie zginęłą, kiedy my żyjemy” - “Bóg-honor-Ojczyzna”.

7.     Również pani Krystyna Duda wraz z polsko-francuskimi organizacjami i zrzeszeniami  organizuje obchody 100.-lecia przybycia Polaków na ziemię francuską. – Plan uroczystości wydrukowałem na osobnych karteczkach. – Zapraszamy!

8.     Msze św. (Messes) z liturgii niedzielnej. W sobotę (samedi) – 21.09, aux Gautherets, o 18h30. - W niedzielę (dimanche) – 29.09, w Notre Dame w Montceau, o 10h (F|P). – Msza św. z parafią francuską.

Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

15.09.2019

1.    Msze św. w tygodniu.Zapraszamy na Eucharystię we środę i czwartek o 8h30, w kaplicy przy plebanii (Les Gautherets).

2.    Nabożeństwo do Matki Bożej, we środę po Mszy św.

3.    W przyszłą sobotę i niedzielę będzie dodatkowa składka w tym miesiącu, -na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

4.    We wszystkie soboty września modlimy się w soboty o 18h – Koronką do Bożego Miłosierdzia,w int. pokoju na świecie i w naszych rodzinach!

5.    Obiad Parafialny.Już jutro (dzisiaj), dla tych, co się zapisali.

6.    Nowy plan Mszy św. od października! Tak, jak ogłaszaliśmy od października będzie nowy rozkład – plan Mszy św. w naszej polskiej parafii. W pierwsze i drugie niedziele miesiąca będą Msze św. w kościele Gautherets o 10h30 (w I i II sobotę nie będzie Mszy św. o 18h30); w trzecią, czwartą (i piątą) sobotę o 18h30 w Les Gautherets. W trzecią niedzielę w Bois du Verne o 10h30, i we czwartą niedzielę miesiąca w La Saule o 10h30. W piątą  niedzielę miesiąca w ciągu roku, Msze św. wspólne z parafią francuską St Jean w Notre Dame w Montceau o 10h. (- Comme nous l'avons annoncé à partir d'octobre, il y aura un nouvel horaire - le plan de la messe. dans notre paroisse polonaise. Il y aura des messes le premier et le deuxième dimanche du mois. à l'église des Gautherets à 10h30 (les premier et deuxième samedis, il n'y aura pas de messe à 18h30); les troisième, quatrième (et cinquième) samedi à 18h30 aux Gautherets. Le troisième dimanche à Bois du Verne à 10h30 et le quatrième dimanche du mois à La Saule à 10h30. Le cinquième dimanche du mois de l'année, messes. avec la paroisse française de Saint-Jean à Notre-Dame de Montceau à 10h).

7.    W tym roku przypada stulecie przybycia pierwszych Polaków do naszego okręgu. Z tej okazji PMK we Francji, jak i polskie parafie organizują Msze św. dziękczynne za dar opieki Bożej i NMP Królowej Polski i Polonii nad polskim narodem, na tej ziemi. W naszej polskiej parafii również chcemy włączyć się do tego pięknego dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Bożą opiekę i prosić o dalsze łaski. Będzie to też okazja do podziękowania Panu Bogu za 100 lat naszych polskich parafii, oraz wspomnienie odzyskania Niepodległości przez naród polski. Zapraszamy wszystkich was, wasze rodziny, wszystkich, którzy czują taką dziękczynną potrzebę, na 10 listopada (niedziela), na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o 10h30 w kościele les Gautherets. Zapraszam wszystkie organizacje i stowarzyszenia polsko-francuskie z naszego okręgu. Bądźmy razem, dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tak wielkie dary, które otrzymaliśmy przez ten czas! – “Jeszcze Polska nie zginęłą, kiedy my żyjemy” - “Bóg-honor-Ojczyzna”.

8.    Msze św. (Messes) z liturgii niedzielnej. W sobotę (samedi) – 21.09, aux Gautherets, o 18h30. - W niedzielę (dimanche) – 22.09, w La Saule, o 10h30 (F|P). - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

8.09.2019

1.    Msze św. w tygodniu.Zapraszamy na Eucharystię we środę i czwartek o 8h30, w kaplicy przy plebanii (Les Gautherets).

2.    Nabożeństwo do Matki Bożej, we środę po Mszy św.

3.    We wszystkie soboty września modlimy się w soboty o 18h – Koronką do Bożego Miłosierdzia,w int. pokoju na świecie i w naszych rodzinach!

4.    Obiad Parafialny.Można się jeszcze zapisywać na nasz obiad parafialny, który odbędzie się już w przyszłą niedzielę, na polskiej sali w Gautherets. Zapisy u pani Rozali (nr telefonu:06.32.10.43.95), do wtorku!

5.    Nowy plan Mszy św. od października! Tak, jak ogłaszaliśmy od października będzie nowy rozkład – plan Mszy św. w naszej polskiej parafii. W pierwsze i drugie niedziele miesiąca będą Msze św. w kościele Gautherets o 10h30 (w I i II sobotę nie będzie Mszy św. o 18h30); w trzecią, czwartą (i piątą) sobotę o 18h30 w Les Gautherets. W trzecią niedzielę w Bois du Verne o 10h30, i we czwartą niedzielę miesiąca w La Saule o 10h30. W piątą  niedzielę miesiąca w ciągu roku, Msze św. wspólne z parafią francuską St Jean w Notre Dame w Montceau o 10h. (- Comme nous l'avons annoncé à partir d'octobre, il y aura un nouvel horaire - le plan de la messe. dans notre paroisse polonaise. Il y aura des messes le premier et le deuxième dimanche du mois. à l'église des Gautherets à 10h30 (les premier et deuxième samedis, il n'y aura pas de messe à 18h30); les troisième, quatrième (et cinquième) samedi à 18h30 aux Gautherets. Le troisième dimanche à Bois du Verne à 10h30 et le quatrième dimanche du mois à La Saule à 10h30. Le cinquième dimanche du mois de l'année, messes. avec la paroisse française de Saint-Jean à Notre-Dame de Montceau à 10h).

6.    W tym roku przypada stulecie przybycia pierwszych Polaków do naszego okręgu. Z tej okazji PMK we Francji, jak i polskie parafie organizują Msze św. dziękczynne za dar opieki Bożej i NMP Królowej Polski i Polonii nad polskim narodem, na tej ziemi. W naszej polskiej parafii również chcemy włączyć się do tego pięknego dziękczynienia Panu Bogu i Matce Najświętszej za Bożą opiekę i prosić o dalsze łaski. Będzie to też okazja do podziękowania Panu Bogu za 100 lat naszych polskich parafii, oraz wspomnienie odzyskania Niepodległości przez naród polski. Zapraszamy wszystkich was, wasze rodziny, wszystkich, którzy czują taką dziękczynną potrzebę, na 10 listopada (niedziela), na uroczystą Mszę św., która odbędzie się o 10h30 w kościele les Gautherets. Zapraszam wszystkie organizacje i stowarzyszenia polsko-francuskie z naszego okręgu. Bądźmy razem, dziękując Dobremu Bogu i Matce Najświętszej za tak wielkie dary, które otrzymaliśmy przez ten czas! – “Jeszcze Polska nie zginęłą, kiedy my żyjemy” - “Bóg-honor-Ojczyzna”.

7.    Msze św. (Messes) z liturgii niedzielnej. W sobotę (samedi) – 14.09, aux Gautherets, o 18h30. - W niedzielę (dimanche) – 15.09, w La Saule, o 10h30 (F|P). - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

Chrystus uczy modlitwy!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

27.07-7.09.2019

1.    Do 31 sierpnia w naszej parafii Msze św. wspólne, o 18h30 w kościele les Gautherets. W uroczystość Wniebowzięcia NMP dodatkowa Msza św., 15 sierpnia (czwartek) o 11h, w kościele les Gautherets. Dziękujemy ks. Romanowi za posługę sakramentalną w tym czasie.

2.    Msze św. 7 i 8 wrześna.Msza św. 7.09 w Les Gautherets o 18h30 i 8.09 (niedziela) w Le Bois du Verne.

3.    Obiad Parafialny.– Zapraszamy wszystkich parafian, wasze rodziny i gości na nasz coroczny obiad parafialny, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, Róży Duverneau, Ireny Rożek. Cena obiadu: 25 euros. Dochód z naszego obiadu i wasz udział jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

4.    Nowy plan Mszy św. od października! – Tak, jak ogłaszaliśmy od października będzie nowy rozkład – plan Mszy św. w naszej polskiej parafii. W pierwsze i drugie niedziele miesiąca będą Msze św. w kościele Gautherets o 10h30 (w I i II sobotę nie będzie Mszy św. o 18h30); w trzecią, czwartą (i piątą) sobotę o 18h30 w Les Gautherets. W trzecią niedzielę w Bois du Verne o 10h30, i we czwartą niedzielę miesiąca w La Saule o 10h30. W piątą  niedzielę miesiąca w ciągu roku, Msze św. wspólne z parafią francuską St Jean w Notre Dame w Montceau o 10h.

5.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

- o co się troszczysz?

1.    Msze św. w tym tygodniu. W tym tygodniu Msza św. w środę o 8h30 z kaplicy przy plebanii w Les Gautherets.

2.    Nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika. – We środę po Mszy św.

3.    Msze św. niedzielne.Wigilijna Msza św. z liturgii niedzieli, w sobotę, (27.07) o 18h30 w Les Gautherets.

4.    Od niedzieli 30 czerwca do 28 lipca będę zastępował ks. Romana Szrzyńskiego SChr w polskiej parafii w Le Creusot o 9h. Do 31 sierpnia w naszej parafii Msze św. wspólne, o 18h30 w kościele les Gautherets. W uroczystość Wniebowzięcia NMP dodatkowa Msza św., 15 sierpnia (czwartek) o 11h, w kościele les Gautherets.

5.    Obiad Parafialny.– Zapraszamy wszystkich parafian, wasze rodziny i gości na nasz coroczny obiad parafialny, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, Róży Duverneau, Ireny Rożek. Cena obiadu: 25 euros. Dochód z naszego obiadu i wasz udział jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

6.    Nowy plan Mszy św. od października! – Tak, jak ogłaszaliśmy od października będzie nowy rozkład – plan Mszy św. w naszej polskiej parafii. W pierwsze i drugie niedziele miesiąca będą Msze św. w kościele Gautherets o 10h30 (w I i II sobotę nie będzie Mszy św. o 18h30); w trzecią, czwartą (i piątą) sobotę o 18h30 w Les Gautherets. W trzecią niedzielę w Bois du Verne o 10h30, i we czwartą niedzielę miesiąca w La Saule o 10h30. W piątą  niedzielę miesiąca w ciągu roku, Msze św. wspólne z parafią francuską St Jean w Notre Dame w Montceau o 10h.

7.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

14.07.2019

1.    Msze św. w tym tygodniu. W tym tygodniu Msze św. w środę i czwartek o 8h30 z kaplicy przy plebanii w Les Gautherets

2.    Msze św. niedzielne.Wigilijna Msza św. z liturgii niedzieli, w sobotę, (20.07) o 18h30 w Les Gautherets.

3.    W przyszłą sobotę(20.07), będzie dodatkowa składka na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

4.    Od niedzieli 30 czerwca do 28 lipca będę zastępował ks. Romana Szrzyńskiego SChr w polskiej parafii w Le Creusot o 9h. Do 31 sierpnia w naszej parafii Msze św. wspólne, o 18h30 w kościele les Gautherets. W uroczystość Wniebowzięcia NMP dodatkowa Msza św., 15 sierpnia (czwartek) o 11h, w kościele les Gautherets.

5.    Obiad Parafialny.– Zapraszamy wszystkich parafian, wasze rodziny i gości na nasz coroczny obiad parafialny, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, Róży Duverneau, Ireny Rożek. Cena obiadu: 25 euros. Dochód z naszego obiadu i wasz udział jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii.

6.    Nowy plan Mszy św. od października! – Tak, jak ogłaszaliśmy od października będzie nowy rozkład – plan Mszy św. w naszej polskiej parafii. W pierwsze i drugie niedziele miesiąca będą Msze św. w kościele Gautherets o 10h30 (w I i II sobotę nie będzie Mszy św. o 18h30); w trzecią, czwartą (i piątą) sobotę o 18h30 w Les Gautherets. W trzecią niedzielę w Bois du Verne o 10h30, i we czwartą niedzielę miesiąca w La Saule o 10h30. W piątą  niedzielę miesiąca w ciągu roku, Msze św. wspólne z parafią francuską St Jean w Notre Dame w Montceau o 10h.

7.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

7.07.2019

1.    Msze św. w tym tygodniu. W tym tygodniu nie będzie Mszy św. w tygodniu.

2.    Msze św. niedzielne.Wigilijna Msza św. z liturgii niedzieli, w sobotę, (13.07) o 18h30 w Les Gautherets.

3.    Od niedzieli 30 czerwca do 28 lipca będę zastępował ks. Romana Szrzyńskiego SChr w polskiej parafii w Le Creusot o 9h. Do 31 sierpnia w naszej parafii Msze św. wspólne, o 18h30 w kościele les Gautherets. W uroczystość Wniebowzięcia NMP dodatkowa Msza św., 15 sierpnia (czwartek) o 11h, w kościele les Gautherets.

4.    Obiad Parafialny.– Zapraszamy wszystkich parafian, wasze rodziny i gości na nasz coroczny obiad parafialny, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, Róży Duverneau, Ireny Rożek. Cena obiadu: 25 euros. Dochód z naszego obiadu i wasz udział jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii.

5.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

30.06.2019

1.    Msze św. w tym tygodniu. Msza św. w środę (3.07) i piątek (5.07), w kaplicy przy plebanii o 8h30.

2.    Nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika – we środę po Mszy św.

3.    I piątek miesiąca.Msza św. wotywna ku czci NSPJ i nabożeństwo po Mszy św.

4.    I sobota miesiąca. – Śpiewamy Godzinki ku czci NMP w sobotę o 18h.

5.    Msze św. niedzielne.Wigilijna Msza św. z liturgii niedzieli, w sobotę, (6.07) o 18h30 w Les Gautherets.

6.    Od niedzieli 30 czerwca do 28 lipca będę zastępował ks. Romana Szrzyńskiego SChr w polskiej parafii w Le Creusot o 9h. Do 31 sierpnia w naszej parafii Msze św. wspólne, o 18h30 w kościele les Gautherets. W uroczystość Wniebowzięcia NMP dodatkowa Msza św., 15 sierpnia (czwartek) o 11h, w kościele les Gautherets.

7.    Obiad Parafialny.– Zapraszamy wszystkich parafian, wasze rodziny i gości na nasz coroczny obiad parafialny, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, Róży Duverneau, Ireny Rożek. Cena obiadu: 25 euros. Dochód z naszego obiadu i wasz udział jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii.

8.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

1.    Msze św. w tym tygodniu. Msza św. w piątek (28.06.), w uroczystość NSPJ, w kaplicy przy plebanii o 8h30 (nie będzie Mszy św. w środę i czwartek).

2.    Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – W piątek, po Mszy św. i sobotę o 18h (śpiewana Litania w intencji o nawrócenie zatwardziałych grzeszników).

3.    Msze św. niedzielne.Wigilijna Msza św. z liturgii niedzieli, w sobotę, (29.06) o 18h30 w Les Gautherets.

4.    Od niedzieli 30 czerwca do 28 lipca będę zastępował ks. Romana Szrzyńskiego SChr w polskiej parafii w Le Creusot o 9h. Od soboty, 29 czerwca do 31 sierpnia w naszej parafii Msze św. wspólne, o 18h30 w kościele les Gautherets. W uroczystość Wniebowzięcia NMP dodatkowa Msza św., 15 sierpnia (czwartek) o 11h, w kościele les Gautherets.

5.    Obiad Parafialny.– Zapraszamy wszystkich parafian, wasze rodziny i gości na nasz coroczny obiad parafialny, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, Róży Duverneau, Ireny Rożek. Cena obiadu: 25 euros. Dochód z naszego obiadu i wasz udział jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii.

6.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

16.06.2019

1.    Msze św. w tym tygodniu. Msza św. w piątek (21.06.) w kaplicy przy plebanii o 8h30 (nie będzie Mszy św. w środę i czwartek).

2.    Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – W piątek, po Mszy św. i sobotę o 18h (śpiewana Litania w intencji wszystkich dusz w Czyśćcu cierpiących).

3.    Rada Parafialna Zebranie rady parafialnej – w tę środę, (19.06) o 15h30, na salce przy plebanii. Zapraszam także wszystkich chętnych na to zebranie.

4.    W przyszłą sobotę i niedzielę (22-23.06) będzie dodatkowa składka na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

5.    Msze św. niedzielne.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Wigilijna Msza św. w sobotę, (22.06) o 18h30 w Les Gautherets i w niedzielę (23.06) w La Saule o 10h30 (F|P).

6.    Od niedzieli 30 czerwca do 28 lipca będę zastępował ks. Romana Szrzyńskiego SChr w polskiej parafii w Le Creusot o 9h. Od soboty, 29 czerwca do 31 sierpnia w naszej parafii Msze św. wspólne, o 18h30 w kościele les Gautherets. W uroczystość Wniebowzięcia NMP dodatkowa Msza św., 15 sierpnia (czwartek) o 11h, w kościele les Gautherets.

7.    Obiad Parafialny.– Zapraszamy wszystkich parafian, wasze rodziny i gości na nasz coroczny obiad parafialny, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, Róży Duverneau, Ireny Rożek, Marii Mikołajczak. Cena obiadu: 25 euros. Dochód z naszego obiadu i wasz udział jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii.

8.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

1.       Msze św. w tygodniu. W poniedziałek – NMP Matki Kościoła – Msza św. w kaplicy przy plebanii o 8h30. Msza św. we środę, w kaplicy przy plebanii również o 8h30.

2.       Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – We środę po Mszy św. i sobotę o 18h (śpiewana Litanania w intencji wszystkich kapłanów).

3.       We przyszły czwartek, 13 czerwca o godzinie 17.00, inauguracja steli w Zamku Marigny, gdzie POWN (Polska Organizacja Walki o Niepodległość) została zainstalowana w sierpniu roku 1944. Wielu naszych rodziców i dziadków było członkami maquis, niektórzy nawet kontynuowali walkę, dołączając do armii generała Władysława ANDERSA we Włoszech. En présence de Mme la Consule de Pologne à Lyon, des associations départementales d'anciens combattants, de la chorale polonaise "Melodia" qui interprètera quelques chants patriotiques et probablement de beaucoup de membres des familles des résistants.

4.       Rada Parafialna przygotowanie do obiadu parafialnego, który odbędzie się 15 września, na polskiej sali w Gautherets. Zebranie rady parafialnej – we środę, za tydzień, 19 czerwca o 15h30, na salce przy plebanii.

5.       Msze św. niedzielne. Trójcy Przenajświętszej. Wigilijna Msza św. w sobotę, (15.06) o 18h30 w Les Gautherets i w niedzielę (16.06) w La Saule o 10h30 (F|P).

6.       - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

1.06.2019

 

1.    Msze św. w tygodniu. Nie będzie w tym tygodniu Mszy św.

2.    Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – W sobotę o 18h (śpiewana Litanania w intencji wszystkich kapłanów).

3.    Msze św. niedzielne.Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wigilijna Msza św. w sobotę, (8.06) o 18h30 w Les Gautherets i w niedzielę (9.06) w Bois du Verne o 10h30 (F|P).

4.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

26.05.2019

1.    Msze św. w tygodniu. – Nie będzie w tym tygodniu Mszy św.

2.    Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – W sobotę o 18h.

3.    Msze św. niedzielne.Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego będzie obchodzona w naszej parafii, według polskiego kalendarza liturgicznego, w liturgii niedzielnej 1 czerwca, w wigilię, w przyszłą sobotę, o 18h30 w kościele les Gautherets. W sobotę 1 czerwca będzie odprawiał Mszę św. ks. prob. Roman Szarzyński SChr (nie będzie Mszy św. w niedzielę 2 czerwca). Dziękujemy ks. Romanowi za posługę sakramentalną!

4.    Dziękujemy za złożone dziś (jutro) ofiary na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

5.    Od przyszłej soboty rozpoczynamy nabożeństwa ku czci NSPJ. – Litania śpiewana o 18h przed Mszą św. w Gautherets.

6.    Ks. Dziekan Zdzisław Początek SChr, dziękuje Panu Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej. – Pamiętajmy o modlitwie za ks. Zdzisława!

7.    Information importante concernant la communauté polonaise.- Comme vous le savez tous, depuis plus d’un an, il nous a été demandé de participer aux frais de fonctionnement de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines pour les églises que nous utilisons c'est-à-dire La Saule et le Bois du Verne. La première année nous avons versé 600€ par trimestre pour les 2 églises comprenant le chauffage, l’électricité et tous les autres frais. Cette année nous devons verser 1100€ par trimestre en raison de travaux sur le toit de la chapelle de la Saule. Une participation de 3500€ nous a également été demandée pour la réfection des escaliers de la chapelle des Gautherets. Notre trésorerie ne pourra pas supporter des charges aussi importantes très longtemps. Cependant, pour notre communauté il est important de conserver toutes nos églises pour y célébrer nos messes. Après consultation du responsable de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines et avec son approbation je souhaite, pour diminuer les frais de la Paroisse Polonaise, ne célébrer qu’une messe par mois au lieu de 2 à La Saule et au Bois du Verne. Aussi je vous propose pour ces messes, le planning suivant à partir de septembre 2019 : Les Gautherets : Messe le 1ier dimanche du mois à 10h30. Les 2ième, 3ième, 4ième samedi (éventuellement 5ième samedi) messes à 18h30 (comme actuellement). Le Bois du Verne : Messe le 2ième dimanche du mois à 10h30. La Saule : Messe le 3ième dimanche du mois à 10h30. Je soumets ces changements à votre appréciation et attends vos observations.

8.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

19.05.2019

1.    Msze św. w tygodniu. – We środę i czwartek o 8h30, w kaplicy przy plebanii.

2.    Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – We środę i czwartek po Mszy św. porannej i w sobotę o 18h.

3.    W przyszłą sobotę i niedzielę będzie dodatkowa taca na utrzymanie naszej polskiej parafii w tym miesiącu (25-26.05). – Bóg zapłać!

4.    Msze św. niedzielne.W sobotę (25.05) Msza św. w les Gautherets o 18h30, i w niedzielę (26.05) w La Saule o 10h30.

5.    Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego będzie obchodzona w naszej parafii, według polskiego kalendarza liturgicznego, w liturgii niedzielnej 1 czerwca, w wigilię, o 18h30 w kościele les Gautherets. W sobotę 1 czerwca będzie odprawiał Mszę św. ks. prob. Roman Szarzyński SChr (nie będzie Mszy św. w niedzielę 2 czerwca).

6.    Information importante concernant la communauté polonaise.- Comme vous le savez tous, depuis plus d’un an, il nous a été demandé de participer aux frais de fonctionnement de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines pour les églises que nous utilisons c'est-à-dire La Saule et le Bois du Verne. La première année nous avons versé 600€ par trimestre pour les 2 églises comprenant le chauffage, l’électricité et tous les autres frais. Cette année nous devons verser 1100€ par trimestre en raison de travaux sur le toit de la chapelle de la Saule. Une participation de 3500€ nous a également été demandée pour la réfection des escaliers de la chapelle des Gautherets. Notre trésorerie ne pourra pas supporter des charges aussi importantes très longtemps. Cependant, pour notre communauté il est important de conserver toutes nos églises pour y célébrer nos messes. Après consultation du responsable de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines et avec son approbation je souhaite, pour diminuer les frais de la Paroisse Polonaise, ne célébrer qu’une messe par mois au lieu de 2 à La Saule et au Bois du Verne. Aussi je vous propose pour ces messes, le planning suivant à partir de septembre 2019 : Les Gautherets : Messe le 1ier dimanche du mois à 10h30. Les 2ième, 3ième, 4ième samedi (éventuellement 5ième samedi) messes à 18h30 (comme actuellement). Le Bois du Verne : Messe le 2ième dimanche du mois à 10h30. La Saule : Messe le 3ième dimanche du mois à 10h30. Je soumets ces changements à votre appréciation et attends vos observations.

7.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

12.05.2019

1.    Msze św. w tygodniu. – We czwartek o 8h30, w kaplicy przy plebanii (nie będzie Mszy św. we środę).

2.    Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – W czwartek po Mszy św. porannej i w sobotę o 18h.

3.    Msze św. niedzielne.W sobotę (18.05) Msza św. w les Gautherets o 18h30, i w niedzielę (19.05) w La Saule o 10h30.

4.    Information importante concernant la communauté polonaise.- Comme vous le savez tous, depuis plus d’un an, il nous a été demandé de participer aux frais de fonctionnement de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines pour les églises que nous utilisons c'est-à-dire La Saule et le Bois du Verne. La première année nous avons versé 600€ par trimestre pour les 2 églises comprenant le chauffage, l’électricité et tous les autres frais. Cette année nous devons verser 1100€ par trimestre en raison de travaux sur le toit de la chapelle de la Saule. Une participation de 3500€ nous a également été demandée pour la réfection des escaliers de la chapelle des Gautherets. Notre trésorerie ne pourra pas supporter des charges aussi importantes très longtemps. Cependant, pour notre communauté il est important de conserver toutes nos églises pour y célébrer nos messes. Après consultation du responsable de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines et avec son approbation je souhaite, pour diminuer les frais de la Paroisse Polonaise, ne célébrer qu’une messe par mois au lieu de 2 à La Saule et au Bois du Verne. Aussi je vous propose pour ces messes, le planning suivant à partir de septembre 2019 : Les Gautherets : Messe le 1ier dimanche du mois à 10h30. Les 2ième, 3ième, 4ième samedi (éventuellement 5ième samedi) messes à 18h30 (comme actuellement). Le Bois du Verne : Messe le 2ième dimanche du mois à 10h30. La Saule : Messe le 3ième dimanche du mois à 10h30. Je soumets ces changements à votre appréciation et attends vos observations.

5.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

5.05.2019

1.    Msze św. w tygodniu. – We środę o 8h30.

2.    Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – We środę po Mszy św. porannej i w sobotę o 18h.

3.    Dziękujemy radzie parafialnej i parafianom zaangażowanym w przygotowanie naszego kościoła na uroczystość NMP Królowej Polski i Polonii oraz za ‘’vin d’honneur’’ po Mszy św., na polskiej sali w Gautherets.Zapraszamy wszystkich po Mszy św. na salę!

4.    Dziękujemy również parafianom za śpiew i oprawę muzyczną panu Jose.

5.    Information importante concernant la communauté polonaise. - Comme vous le savez tous, depuis plus d’un an, il nous a été demandé de participer aux frais de fonctionnement de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines pour les églises que nous utilisons c'est-à-dire La Saule et le Bois du Verne. La première année nous avons versé 600€ par trimestre pour les 2 églises comprenant le chauffage, l’électricité et tous les autres frais. Cette année nous devons verser 1100€ par trimestre en raison de travaux sur le toit de la chapelle de la Saule. Une participation de 3500€ nous a également été demandée pour la réfection des escaliers de la chapelle des Gautherets. Notre trésorerie ne pourra pas supporter des charges aussi importantes très longtemps. Cependant, pour notre communauté il est important de conserver toutes nos églises pour y célébrer nos messes. Après consultation du responsable de la Paroisse St Jean de Montceau les Mines et avec son approbation je souhaite, pour diminuer les frais de la Paroisse Polonaise, ne célébrer qu’une messe par mois au lieu de 2 à La Saule et au Bois du Verne. Aussi je vous propose pour ces messes, le planning suivant à partir de septembre 2019 : Les Gautherets : Messe le 1ier dimanche du mois à 10h30. Les 2ième, 3ième, 4ième samedi (éventuellement 5ième samedi) messes à 18h30 (comme actuellement). Le Bois du Verne : Messe le 2ième dimanche du mois à 10h30. La Saule : Messe le 3ième dimanche du mois à 10h30. Je soumets ces changements à votre appréciation et attends vos observations.

6.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!www.montceau.parafia.info.pl

 

Pan mój i Bóg mój!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

28.04.2019

1.    Msze św. w tygodniu. – We środę o 8h30 i I piątek miesiąca o 8h30 w kaplicy przy plebanii.

2.    Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – We środę po Mszy św. porannej.

3.    Nabożeństwo do NSPJ. – Po porannej Mszy św. w piątek.

4.    Święto z okazji uroczystości NMP Królowej Polski i Polonii oraz wspomnienie Konstytucji “3 maja”. – Msza św. wspólna 5 maja, w przyszłą niedzielę o 15h30 w kościele w Gautherets. Po Eucharystii vin d’honneur przygotowany przez radę parafialną. – Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i radości!

5.    Nie będzie Mszy św. w sobotę (4.05). – Msza św. wspólna o 15h30 w kościele w Gautherets.

6.    Dziękujemy radzie parafialnej i parafianom zaangażowanym w przygotowanie naszego kościoła na uroczystość NMP Królowej Polski i Polonii oraz za ‘’vin d’honneur’’ po Mszy św. w przyszłą niedzielę, na polskiej sali w Gautherets.

7.    - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

Alleuja!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

21.04.2019

 

1.    Msze św. w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. – W poniedziałek wielkanocny o 9h30 i we środę o 8h30, w kaplicy przy plebanii.

2.    Nowenna do Bożego Miłosierdzia. – Wspólna modlitwa w poniedziałek i środę po Eucharystii, w sobotę o 18h10, w niedzielę o 10h15. Pamiętajmy w pozostałe dni o Koronce do Bożego Miłosierdzia ofiarując ją we wszystkich intencjach Boskiego Serca Jezusa!

3.    Rada Parafialna. - W ten czwartek (25.04) zebranie rady parafialnej na małej salce przy plebanii o 15h30przygotowanie do uroczystości “Trzeciomajowych”.

4.    Liturgią przyszłej niedzieli obchodzimy i czcimy Boże Miłosierdzie. – Msze św. niedzielne w sobotę o 18h30 w Gautherets i o 10h30 w La Saule (F|P).

5.    Święto z okazji uroczystości NMP Królowej Polski i Polonii oraz wspomnienie Konstytucji “3 maja”. – Msza św. wspólna 5 maja, w niedzielę o 15h30 w kościele w Gautherets. Po Eucharystii vin d’honneur przygotowany przez radę parafialną. – Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i radości!

6.    Dziękujemy wszystkim za sprzątanie naszych kaplic, dekoracje i pomoc w tych szczególnych dniach; rówież Filipowi!

7.    Życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystua. - Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

14.04.2019

 

1.    Msze św. w Wielkim Tygodniu. We Wielką Środę o 8h30 w kaplicy przy plebanii. Wielki Czwartek – 17h – Les Gautherets i o 20h - ensemble (doyenne) w Notre Dame (Montceau). Wielki Piątek – Droga Krzyżowa o 15h – Bois du Verne. Celebracja Wielkiego Piątku w Les Gautherets o 18h. Wielka Sobota – błogosławieństwo dzieci i pokarmów świątecznych o 15h w Les Gautherets. Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty w La Saule o 17h30. Msza św. rezurekcyjna – o 9h w kościele Les Gautherets.

2.    Dziękujemy wszystkim parafianom za poświęcony czas na sprzątanie naszego kościoław Gautherets w minion czwartek.– Bóg zapłać! - Proszę również parafian o zaplanowanie sobie czasu i posprzątanie kaplicy w La Saule.

3.    Droga Krzyżowa we środę po Mszy św. (kaplica przy plebanii) i wspólna o 15h we Wielki Piątek w Bois du Verne.

4.    Dodatkowa taca na utrzymanie naszej polskiej parafii dziś (jutro) – Bóg zapłać!

5.    Zabieramy świece zabezpieczone przed kapaniem wosku na Liturgię Wielkiej Soboty, na 17h30 do La Saule.

6.    Tym, którzy wyjeżdżają życzę już teraz Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

7.    Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

7.04.2019

1.    Msze św. w tygodniu. We środę o 8h30 i piątek o 10h w kaplicy przy plebanii.

2.    Sprzątanie kościoła w Gautherets, w ten czwartek, przed Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, od 9h.Zapraszamy serdecznie wszystkich mogących pomóc w przygotowaniu naszych kaplic do godnego przeżycia Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Proszę również parafian o zaplanowanie sobie czasu i posprzątanie kaplicy w La Saule, w tym, lub przyszłym tygodniu.

3.    Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o 10h45 (kaplica przy plebanii).

4.    Wielkanocna spowiedź św. – Sakrament Pokuty i Pojednania. – W piątek od 10h-11h na salce przy kaplicy. Posługę sakramentalną będzie pełnił ks. Roman Szarzyński SChr.

5.    Gorzkie Żale, cz. III, w przyszłą sobotę (13.04) o 18h przed Mszą św. niedzielną w Les Gautherets.

6.    Dodatkowa taca na utrzymanie naszej polskiej parafii w sobotę i niedzielę. – Bóg zapłać!

7.    Można już nabywać piękne kartki wielkanocne z kopertą.

8.    Msze św. niedzielne Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Msza św. niedzielna w sobotę (13.04) o 18h30 w Les Gautherets (pol.). W niedzielę (14.04) - Msza św. w Bois du Verne (F|P), o 10h30, z poświęceniem palm i rozważaniem Męki Pańskiej.

9.    Wielki Czwartek – 17h – Les Gautherets. Wielki Piątek – Droga Krzyżowa o 15h – Bois du Verne. Celebracja Wielkiego Piątku w Les Gautherets o 18h. Wielka Sobota – błogosławieństwo dzieci i pokarmów świątecznych o 15h w Les Gautherets. Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty w La Saule o 17h30. Msza św. rezurekcyjna – o 9h w kościele Les Gautherets.

10.      – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

Ubierzcie go!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

31.03.2019

1.    Msze św. w tygodniu. We środę, czwartek, piątek o 8h30 w kaplicy przy plebanii.

2.    Droga Krzyżowa o 9h we środę, po Mszy św.

3.    I czwartek, piątek i sobota miesiąca.W piątek po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ.

4.    Gorzkie Żale, cz. I, w przyszłą sobotę (6.04) o 18h przed Mszą św. niedzielną w Les Gautherets.

5.    Można już nabywać piękne kartki wielkanocne z kopertą.

6.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (6.04) o 18h30 w Les Gautherets (pol.). W niedzielę (7.04) - Msza św. w Bois du Verne (F|P), o 10h30.

7.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

24.03.2019

 

2.    Dziś i jutro (23-24.03) będzie składka dla sióstr, które głoszą nam rekolekcje parafialne. – Bóg zapłać!

3.    Rekolekcje parafialne. - 24.03 – jutro - niedziela – kaplica w La Saule – 10h30 – Msza św. z nauką.

4.    Dziękujemy siostrom Chantal-Marie i Marie-Cecile za trud głoszenia nam Słowa Bożego podczas naszych parafialnych rekolekcji! Pamiętajmy o siostrach również w naszych modlitwach! Również paniom Janinie Micorek i Anne-Marie Boulogne za pomoc w organizacji tych rekolekcji i ugoszczenie naszych gości.

5.    Gorzkie Żale, cz. I, w przyszłą sobotę (30.03) o 18h przed Mszą św. niedzielną w Les Gautherets.

6.    Można już nabywać piękne kartki wielkanocne z kopertą.

7.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (30.03) o 18h30 w Les Gautherets (pol.). W niedzielę (31.03) – w 5. niedzielę miesiąca - Msza św. w Notre Dame wspólnie z parafią francuską (F|P), o 10h.

8.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

17.03.2019

1.    Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP we wtorek, (19 marca), w małej kapliczce przy plebanii, o 8h30 Msza św. i nabożeństwo do św. Józefa, po Mszy św.

2.    Msza św. we środę o 8h30 w kaplicy przy plebanii (nie będzie Mszy św. we czwartek).

3.    Droga Krzyżowa, we środę, po Mszy św. porannej (mała kaplica), o 9h i w piątek o 17h (w kościele les Gautherets).

4.    W przyszłą sobotę i niedzielę (23-24.03) będzie składka dla sióstr, które będą nam głosić rekolekcje parafialne. – Bóg zapłać!

5.    Rekolekcje parafialne. - W tym roku rekolekcje przeprowadzą Siostry C.P.C.R (Les Soeurs Coopératrices Paroissiales du Christ Roi). Rekolekcje rozpoczną się 22 marca i zakończą w niedzielę 24 marca. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich, do skorzystania duchowego z tej formy refleksji, w tegorocznym Wielkim Poście.

Program: 22.03 – piątek – kościół les Gautherets – 17h – Droga Krzyżowa i 18h – dla chętnych pytania do sióstr. 23.03 – sobota – kościół les Gautherets – 17h – Konferencja ascetyczna (nauka), o 18h – Adoracja NS i możliwość spowiedzi św. (nie ma nab. Gorzkich Żalów). 18h30 – Msza św. z liturgii niedzieli z udziałem Sióstr. 24.03 – niedziela – kaplica w La Saule – 10h30 – Msza św. z nauką. Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (23.03) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (24.03) – Msza św. w La Saule (F|P), o 10h30.

6.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

Nie samym chlebem żyje człowiek!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

10.03.2019

1.    Gorzkie Żale, cz. II – w sobotę, o 18h.

2.    W przyszłą sobotę i niedzielę (16-17.03) będzie dodatkowa składka na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

3.    Uroczystość św. Jóżefa Oblibieńca NMP we wtorek, 19 marca, za tydzień, w małej kapliczce przy plebanii, o 8h30.

4.    Droga Krzyżowa, za tydzień, 20 marca, we środę, po Mszy św. porannej, o 9h (Msza św. o 8h30).

5.    Rekolekcje parafialne. - W tym roku rekolekcje przeprowadzą Siostry C.P.C.R (Les Soeurs Coopératrices Paroissiales du Christ Roi). Rekolekcje rozpoczną się 22 marca i zakończą w niedzielę 24 marca. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich, do skorzystania duchowego z tej formy refleksji, w tegorocznym Wielkim Poście.

Program: 22.03 – piątek – kościół les Gautherets – 17h – Droga Krzyżowa i 18h – dla chętnych pytania do sióstr. 23.03 – sobota – kościół les Gautherets – 17h – Konferencja ascetyczna (nauka), o 18h – Adoracja NS i możliwość spowiedzi św. 18h30 – Msza św. z liturgii niedzieli z udziałem Sióstr. 24.03 – niedziela – kaplica w La Saule – 10h30 – Msza św. z nauką. Ps – w sobotę i niedzielę, podczas rekolekcji, taca jest przeznaczona dla Sióstr, jako nasze podziękowanie.

6.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (16.03) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (17.03) – Msza św. w La Saule (F|P), o 10h30.

7.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

3.03.2019

1.    Środa Popielcowa, (6 marca), rozpoczynająca okres tegorocznego Wielkiego Postu. - Msza św. wspólna w kościele les Gautherets o 17h, z posypaniem głów popiołem na znak nawracania się do Boga. Kościół zachęca do zachowania ścisłego postu.

2.    Bardzo ważne zebranie dotyczące naszej polskiej parafii - dla wszystkich parafian na polskiej sali im. Kończaka (duża sala), będzie 7 marca, w ten czwartek o 15h30. - Proszę was o liczny udział i poinformowanie innych o tym zebraniu.

3.    Msza św. w tym tygodniu. wspólna, we Środę Popielcową o 17h w kościele w Les Gautherets (nie będzie Mszy św. we czwartek).

4.    Gorzkie Żale, cz. I – w sobotę, o 18h.

5.    Powstała inicjatywa przygotowywania pieśni liturgicznych i związanych z nim prób, w Les Gautherets, razem z panem Jankiem.Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pomóc śpiewać w naszym kościele (każdy może przyjść). Takie spotkania będą się odbywać w kościele w Gautherets we czwartki, o 16h, od 14 marca. – Dziękuję za tę piękną inicjatywę!

6.    Droga Krzyżowa, 22 marca, o 17h, w kościele w les Gautherets, rozpoczynająca nasze parafialne rekolekcje! W tym roku rekolekcje przeprowadzą Siostry C.P.C.R (Les Soeurs Coopératrices Paroissiales du Christ Roi). Rekolekcje rozpoczną się 22 marca i zakończą w niedzielę 24 marca. Szczegółowy program zostanie podany później. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich, do skorzystania duchowego z tej formy refleksji, w tegorocznym Wielkim Poście.

7.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (9.03) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (10.03) – Msza św. w Le Bois du Verne (F|P), o 10h30.

8.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

liczy się Miłość

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

24.02.2019

1.    Dziś(jutro) – druga składka na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

2.    Środa Popielcowa, 6 marca,Msza św. wspólna w kościele les Gautherets o 17h, z posypaniem głów popiołem na znak nawracanie się do Boga.

3.    Bardzo ważne zebranie dotyczące naszej polskiej parafii - dla wszystkich parafian na polskiej sali im. Kończaka (duża sala), będzie 7 marca, we czwartek o 15h30. - Proszę was o liczny udział i poinformowanie innych o tym zebraniu.

4.    Msza św. w tym tygodniu. w kaplicy przy plebanii we środę (nie będzie Mszy św. we czwartek), i w pierwszy piątek miesiąca o 8h30.

5.    Nabożeństwo do NMP od cudownego medalika we środę, po Mszy św.

6.    Nabożeństwo do NSPJ w piątek, po porannej Mszy św.

7.    Godzinki ku czci NMP – w pierwszą sobotę miesiąca.

8.    Powstała inicjatywa przygotowywania pieśni liturgicznych i związanych z nim prób, w Les Gautherets, razem z panem Jankiem.Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pomóc śpiewać w naszym kościele (każdy może przyjść). Takie spotkania będą się odbywać w kościele w Gautherets we czwartki, o 16h, od 14 marca. – Dziękuję za tę piękną inicijatywę!

9.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku. – Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

10.    Pan powołał do wieczności śp. ks. Zygmunta Stefańskiego SChr, który po długiej chorobie nowotworowej odszedł do wieczności, w wieku 70. lat, w Polsce. – Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. Ks. Zygmunt pracował kilkanaście lat w polskiej parafii w les Baudras. – Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

11.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (2.03) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (3.04) – Msza św. w Le Bois du Verne (F|P), o 10h30.

12.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

www.montceau.parafia.info.pl

 

- Zaufasz Mi?

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

17.02.2019

1.    Msza św. w tym tygodniu.o 8h30, w kaplicy przy plebanii we środę (nie będzie Mszy św. we czwartek).

2.    Nabożeństwo do NMP od cudownego medalika we środę, po Mszy św.

3.    Różaniec św. w sobotę, o 18h. – W intencji o miłość i zgodę w rodzinach.

4.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku. – Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

5.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (23.02) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (24.02) – Msza św. w La Saule (F|P), o 10h30.

* II taca na utrzymanie naszej polskiej parafii w sobotę i niedzielę (23-24.02). - Bóg zapłać!

6.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

10.02.2019

 

1.    Msza św. w tym tygodniu.o 8h30, w kaplicy przy plebanii we środę i czwartek.

2.    Nabożeństwo do NMP od cudownego medalika we środę, po Mszy św.

3.    Różaniec św. w sobotę, o 18h. – W intencji o nawrócenie grzeszników.

4.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku. – Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

5.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (16.02) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (17.02) – Msza św. w La Saule(F|P), o 10h30.

6.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

3.02.2019

 

1.    Msza św. w tym tygodniu.o 8h30, w kaplicy przy plebanii we środę i czwartek.

2.    Nabożeństwo do NMP od cudownego medalika we środę, po Mszy św.

3.    Różaniec św. w sobotę, o 18h. – W intencji wszystkich chorych i cierpiących.

4.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku. – Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

5.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (9.02) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (10.02) – Msza św. w Bois du Verne (F|P), o 10h30.

6.    – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

27.01.2019

 

1.    Msza św. w tym tygodniu.w I piątek miesiąca- o 8h30, w kaplicy przy plebanii (nie będzie Mszy św. we środę i czwartek).

2.    Nabożeństwo do NSPJ – po Mszy św. w piątek o 9h.

3.    W sobotę przypada święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane też świętem Matki Bożej Gromnicznej.– Z tej okazji w przyszłą sobotę i niedzielę, będzie poświęcenie gromnic i świec.Przynieśmy je z naszych domów, zabezpieczone przed kapaniem wosku.

4.    Godzinki ku czci NMP – w I sobotę miesiąca, o 18h.

5.    Po ostatnim zebraniu Rady Parafialnej, i konieczności sfinansowania remontów przy kościele w Gautherets (schody i betonowe “przedłużenie” podjazdu dla niepełnosprawnych) – komitet polskiej sali w Gautheretes podjął się sfinansowania tego projektu, przeznaczając kwotę w wysokości ok. 3500 euros. Drugą część kwoty zapewnia parafia francuska st Luc. Całość projektu jest oszacowana przez parafię francuską na ok. 7000 tys. euros. Te remonty są konieczne ze względów bezpieczeństwa i norm, które są wymagane przez prawo francuskie. – Dziękujemy komitetowi polskiej sali w Gautherets za pomoc materialną!

6.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku.Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

7.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (2.02) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (3.02) – Msza św. w Bois du Verne (F|P), o 10h30.

8.    Jutro (dziś) - Koncert kolęd i pieśni sakralnych wstęp wolny, program dostępny, - o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. Zapraszamy wszystkich serdecznie!

9.    Życzę błogosławionego tygodnia. – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

20.01.2019

 

1.    Msza św. w tym tygodniu. - We środę i czwartek- o 8h30, w kaplicy przy plebanii.

2.    Światowe Dni Młodzieży w Panamie (22-27.01). – Pamiętajmy w modlitwie o ojcu świętym Franciszku i młodzieży z całego świata, aby to modlitewne wydarzenie umocniło wiarę młodego Kościoła!

3.    Nabożeństwo do Matki Bożejod cudownego medalika we środę, po Mszy św.

4.    Zebranie Rady Parafialnej w ten czwartek, po Mszy św. porannej, o 10h, na salce przy plebanii.Prosimy o udział w bardzo ważnej sprawie dotyczącej kościoła w Les Gautherets.

5.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku.Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

6.    Msze św. niedzielne Msza św. niedzielna w sobotę (26.01) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (27.01) – Msza św. w La Saule (F|P), o 10h30.

7.    Koncert kolęd i pieśni sakralnych– wstęp wolny, program dostępny, - odbędzie się w naszym kościele les Gautherets, już w przyszłą niedzielę (27 stycznia), o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. – Zapraszamy wszystkich serdecznie!

8.    Można nabyć piękne świece “maryjne” z okazji zbliżającego się święta Matki Bożej Gromnicznej.

9.    Życzę błogosławionego tygodnia i lepszego nowego roku 2019! – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - ANNONCES 

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

13.01.2019

 

1.    Msza św. w tym tygodniu. - We środę i czwartek- o 8h30, w kaplicy przy plebanii (do odwołania nie będzie Mszy św. w La Saule, we czwartki).

2.    Nabożeństwo do Matki Bożejod cudownego medalika we środę, po Mszy św.

3.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku.Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

4.     “Opłatek parafialny”już jutro (dzisiaj), w niedzielę, 13.01. o 15h30 na polskiej Sali w les Gautherets. Chcemy wspólnie śpiewać kolędy i mile spędzić razem czas, we wspólnocie. - Wpisowe: 8 euros. Jak co roku, organizatorzy proszą o zabranie ze sobą swoich szklanek, kubków, talerzyków, sztućcy.


* II taca na utrzymanie parafii w przyszłą sobotę i niedzielę


5.    Msze św. niedzielne – okresu Msza św. niedzielna w sobotę (19.01) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (20.01) – Msza św. w La Saule (F|P), o 10h30.

6.    Koncert kolęd i pieśni sakralnychodbędzie się w naszym kościele les Gautherets, 27 stycznia, w niedzielę o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. – Zapraszamy wszystkich serdecznie.

7.    Repas paroissial au Creusot. - La communauté polonaise du Creusot organise son repas paroissial annuel le dimanche 27 janvier 2019 à partir de 12h salle polonaise 2 rue de Pologne au prix de 22€ boissons non comprises. -Vous êtes tous cordialement invités à y participer. Pour les inscriptions s'adresser à Mme ANTONIAK ou à Mme DEBIAK.

8.    Życzę błogosławionego tygodnia i lepszego nowego roku 2019! – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

http://modlitwaepl.blogspot.com/2017/01/upadli-na-twarz-i-oddali-mu-pokon-mt-2.html

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

6.01.2019

1.    Msza św. w tym tygodniu. - We środę i czwartek- o 8h30, w kaplicy przy plebanii (do odwołania nie będzie Mszy św. w La Saule, we czwartki).

2.    Nabożeństwo do Matki Bożejod cudownego medalika we środę, po Mszy św.

3.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku od 2 stycznia.– Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

4.     “Opłatek parafialny” – już w przyszłą niedzielę, 13.01. o 15h30 na polskiej Sali w les Gautherets. Chcemy wspólnie śpiewać kolędy i mile spędzić razem czas, we wspólnocie. - Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, lub u pani Ireny Rożek do 3 stycznia. Wpisowe: 8 euros. Jak co roku, organizatorzy proszą o zabranie ze sobą swoich szklanek, kubków, talerzyków, sztućcy.

5.    Msze św. niedzielne – Chrzest Pański (zakończenie okresu Bożego Narodzenia). Msza św. niedzielna w sobotę (12.01) o 18h30 w Les Gautherets. W niedzielę (13.01) – Msza św. w Le Bois du Verne (F|P), o 10h30. – Podczas Mszy św. poświęcenie wody. Będzie można zabrać wodę poświęconą do domów.Tradycyjnie można śpiewać kolędy do 2 lutego, Matki Bożej Gromnicznej. Również nasze szopki w kaplicach mogą pozostać do 2 lutego.

6.    Koncert kolęd i pieśni sakralnychodbędzie się w naszym kościele les Gautherets, 27 stycznia, w niedzielę o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. – Zapraszamy wszystkich serdecznie.

7.    Repas paroissial au Creusot. - La communauté polonaise du Creusot organise son repas paroissial annuel le dimanche 27 janvier 2019 à partir de 12h salle polonaise 2 rue de Pologne au prix de 22€ boissons non comprises. -Vous êtes tous cordialement invités à y participer. Pour les inscriptions s'adresser à Mme ANTONIAK ou à Mme DEBIAK.Des feuilles d'inscription se trouvent également au fond de l'église. Une réunion de préparation de ce repas aura lieu le mardi 8 janvier à 18h salle polonaise 2 rue de Pologne (salle du cathéchisme).

8.    Życzę błogosławionego tygodnia i lepszego nowego roku 2019! – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

29.12-6.01.2018-2019

1.    Nabożeństwo na zakończenie starego roku i rozpoczęcie nowego, oraz Msza św. wigilijna.W poniedziałek o 17h w kościele les Gautherets. Po nabożeństwieEucharystia (Msza św.) z wigilii NMP Bożej Rodzicielki o 17h30 (F|P), również w kościele Les Gautherets,

2.    Uroczystość NMP BOŻEJ RODZICIELKI. – Msza św. 1 stycznia, w nowym roku 2019, w La Saule  (F|P) o 10h30 (ensemble).

3.    Msza św. w tym tygodniu. - We środę i czwartek- o 8h30, w kaplicy przy plebanii (do odwołania nie będzie Mszy św. w La Saule, we czwartki).

4.    Nabożeństwo do Matki Bożejod cudownego medalika we środę, po Mszy św.

5.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku od 2 stycznia.– Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

6.    Rada Parafialna– przygotowanie opłatka parafialnego w przyszły czwartek ,  3 stycznia, na małej salce, o 15h30.

7.    “Opłatek parafialny” – w drugą niedzielę stycznia, 13.01. o 15h30 na polskiej Sali w les Gautherets. Chcemy wspólnie śpiewać kolędy i mile spędzić razem czas, we wspólnocie. - Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, lub u pani Ireny Rożek do 3 stycznia. Wpisowe: 8 euros. Jak co roku, organizatorzy proszą o zabranie ze sobą swoich szklanek, kubków, talerzyków, sztućcy.

8.    Msze św. niedzielna – “Trzech Króli”. Msza św. niedzielna w sobotę (5.01) o 18h30 w Les Gautherets (wspólna). – Poświęcenie kredy na oznaczenie i błogosławieństwo chrześcijańskiego domu, podczas Eucharystii.

9.    Koncert kolęd i pieśni sakralnychodbędzie się w naszym kościele les Gautherets, 27 stycznia, w niedzielę o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. – Zapraszamy wszystkich serdecznie.

10.                       Życzę błogosławionego tygodnia i lepszego nowego roku 2019! – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

29.12-6.01.2018-2019

1.    Nabożeństwo na zakończenie starego roku i rozpoczęcie nowego, oraz Msza św. wigilijna.W poniedziałek o 17h w kościele les Gautherets. Po nabożeństwieEucharystia (Msza św.) z wigilii NMP Bożej Rodzicielki o 17h30 (F|P), również w kościele Les Gautherets,

2.    Uroczystość NMP BOŻEJ RODZICIELKI. – Msza św. 1 stycznia, w nowym roku 2019, w La Saule  (F|P) o 10h30 (ensemble).

3.    Msza św. w tym tygodniu. - We środę i czwartek- o 8h30, w kaplicy przy plebanii (do odwołania nie będzie Mszy św. w La Saule, we czwartki).

4.    Nabożeństwo do Matki Bożejod cudownego medalika we środę, po Mszy św.

5.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku od 2 stycznia.– Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

6.    Rada Parafialna– przygotowanie opłatka parafialnego w przyszły czwartek ,  3 stycznia, na małej salce, o 15h30.

7.    “Opłatek parafialny” – w drugą niedzielę stycznia, 13.01. o 15h30 na polskiej Sali w les Gautherets. Chcemy wspólnie śpiewać kolędy i mile spędzić razem czas, we wspólnocie. - Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, lub u pani Ireny Rożek do 3 stycznia. Wpisowe: 8 euros. Jak co roku, organizatorzy proszą o zabranie ze sobą swoich szklanek, kubków, talerzyków, sztućcy.

8.    Msze św. niedzielna – “Trzech Króli”. Msza św. niedzielna w sobotę (5.01) o 18h30 w Les Gautherets (wspólna). – Poświęcenie kredy na oznaczenie i błogosławieństwo chrześcijańskiego domu, podczas Eucharystii.

9.    Koncert kolęd i pieśni sakralnychodbędzie się w naszym kościele les Gautherets, 27 stycznia, w niedzielę o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. – Zapraszamy wszystkich serdecznie.

10.                       Życzę błogosławionego tygodnia i lepszego nowego roku 2019! – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

22-30.12.2018

1.    PASTERKA– wspólna o 23h30 w kościele les Gautherets. W dzień Bożego Narodzenia, 25.12, w kaplicy La Saule o 10h30.

2.    Zachęcam do nabycia u Mme Boulogne “rozważania Bożonoradzeniowe”, nagrane także na płytę CD;piękny pomysł na upominek duchowy pod choinkę.

3.    Msza św. w tym tygodniu w oktawie Bożego Narodzenia - we środęśw. Szczepana(kaplica przy plebanii), i czwartek – św. Jana(La Saule) - o 8h30.

4.    Nabożeństwo do Matki Bożejod cudownego medalika we środę, po Mszy św.

5.    Duszpasterska wizyta – “po kolędzie” – w chrześcijańskim domu; połączona z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców w nowym roku od 2 stycznia.– Jak co roku proszę się zgłaszać po Mszach św., lub umawiać telefonicznie.

6.    Rada Parafialna– przygotowanie opłatka parafialnego, 3 stycznia, we czwartek, na małej salce, o 15h30.

7.    “Opłatek parafialny” – w drugą niedzielę stycznia, 13.01. o 15h30 na polskiej Sali w les Gautherets. Chcemy wspólnie śpiewać kolędy i mile spędzić razem czas, we wspólnocie. - Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, lub u pani Ireny Rożek do 3 stycznia. Wpisowe: 8 euros. Jak co roku, organizatorzy proszą o zabranie ze sobą swoich szklanek, kubków, talerzyków, sztućcy.

8.    Msze św. niedzielna - Świętej Rodziny. Msza św. niedzielna w sobotę (29.12) o 18h30 w Les Gautherets (wspólna).

9.    Koncert kolęd i pieśni sakralnychodbędzie się w naszym kościele les Gautherets, 27 stycznia, w niedzielę o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. – Zapraszamy wszystkich serdecznie.

10.                       Dziękuję wszystkim za przygotowanie świątecznych dekoracji w naszych kaplicach!

11.                       Życzę błogosławionego tygodnia i błogosławionych, spokojnych i pełnych wdzięczności Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Parafian i waszych rodzin i lepszego nowego roku 2019! – Niech Dobry Bóg nam błogosławi!

 

www.montceau.parafia.info.pl

On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ANNONCES

Mission Catholique Polonaise

15-22.12.2018

1.    Zachęcam do nabycia u Mme Boulogne “rozważania Bożonoradzeniowe”, nagrane także na płytę CD;piękny pomysł na upominek duchowy pod choinkę.

2.    Msza św. w tym tygodniu, - w piątek (kaplica przy plebanii), - o 8h30, Msza św. Roratnia ku czci NMP (przynieśmy ze sobą świece, lampiony, zabezpieczone przed kapaniem wosku). – Nie będzie Mszy św. we środę i czwartek.

3.    W ten czwartek (20.12) na małej salce przy plebanii – próba śpiewuprzed Pasterką, o 15h30.

4.    Godzinki ku czci NMPbędziemy śpiewać w sobotę o 18h.

5.    Możliwość adwentowej spowiedzi św.w konfesjonale, lub w zakrystii, przed Mszą św.

6.    PASTERKA– wspólna o 23h30 w kościele les Gautherets. W dzień Bożego Narodzenia, 25.12, w kaplicy La Saule o 10h30.

7.     “Opłatek parafialny” – w drugą niedzielę stycznia, 13.01. o 15h30 na polskiej Sali w les Gautherets. – Chcemy wspólnie śpiewać kolędy i mile spędzić razem czas, we wspólnocie. - Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, lub u pani Ireny Rożek do 3 stycznia. Wpisowe: 8 euros. Jak co roku, organizatorzy proszą o zabranie ze sobą swoich szklanek, kubków, talerzyków, sztućcy.

8.    Rada Parafialna– przygotowanie opłatka parafialnego, 3 stycznia, we czwartek, na małej salce, o 15h30.

9.    Msze św. niedzielna z IV Niedzieli Adwentu. Msza św. niedzielna w sobotę (22.12) o 18h30 w Les Gautherets (wspólna).

10.                       Koncert kolęd i pieśni sakralnychodbędzie się w naszym kościele les Gautherets, 27 stycznia, w niedzielę o 16h, który wykona “Melodia” i chór z Montceau “Flora Musea”. – Zapraszamy wszystkich serdecznie.

11.                       Życzę błogosławionego tygodnia!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

Pomiędzy

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

– ANNONCES 

Mission Catholique Polonaise

8-15.12.2018

1.    Liturgią przyszłej niedzieli wchodzimy w radość z rychłego przyjcia Pana: “Radujcie się zawsze w Panu”. To niedziela szczególnej radości z tego, że Bóg zstąpił z nieba, stając się czowiekiem.

2.    Msze św. w tym tygodniu, - we środę (kaplica przy plebanii), czwartek (kaplica La Saule) - o 8h30.

3.    Nabożeństwo do Matki Bożej we środę, po Mszy św.

4.    W ten czwartek (13.12) na małej salce przy plebanii – próba śpiewuprzed Pasterką, o 15h30.

5.    Godzinki ku czci NMPbędziemy śpiewać w Adwencie w każdą sobotę o 18h.

6.    Możliwość adwentowej spowiedzi św.w konfesjonale, lub w zakrystii, przed Mszą św.

7.    Dodatkowa składka na utrzymanie naszej polskiej parafii – w przyszłą sobotę (15.12), podczas Mszy św. – Składamy serdecznie “Bóg zapłać!”.

8.    “Opłatek parafialny” – w drugą niedzielę stycznia, 13.01. o 15h30 na polskiej Sali w les Gautherets. – Chcemy wspólnie śpiewać kolędy i mile spędzić razem czas, we wspólnocie. - Można się już zapisywać u pani Teresy Listwan, lub u pani Ireny Rożek do 3 stycznia. Wpisowe: 8 euros. Jak co roku, organizatorzy proszą o zabranie ze sobą swoich szklanek, kubków, talerzyków, sztućcy.

9.    Rada Parafialna– przygotowanie opłatka parafialnego, 3 stycznia, we czwartek, na małej salce, o 15h30.

10.                       Msze św. niedzielna z III Niedzieli Adwentu – “Gaudete”. Msza św. niedzielna w sobotę (15.12) o 18h30 w Les Gautherets (wspólna).

11.                       Życzę błogosławionego tygodnia!

 

www.montceau.parafia.info.pl

 

 MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

LES ANNONCES – OGŁOSZENIA

1-2.12.2018


1.   Msze św. w tym tygodniu,- we środę (kaplica przy plebanii), czwartek (kaplica La Saule) i piątek (kaplica przy plebanii) - o 8h30. 

2.   Nabożeństwo do Matki Bożejwe środę, po Mszy św.

3.   Pierwszy czwartek i piątek miesiąca. – W piątek nabożeństwo do NSPJ po Mszy św.(kaplica przy plebanii).

4.   W ten czwartek (6.12)na małej salce przy plebanii – próba śpiewuprzed Pasterką, o 15h30.

5.   Godzinki ku czci NMPbędziemy śpiewać w Adwencie w każdą sobotę o 18h. W przyszłą sobotę(8.12) będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie śpiewając Godzinki ku czci NMP.

6.   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMPw sobotę.

7.   Możliwość adwentowej spowiedzi św.w konfesjonale, lub w zakrystii, przed Mszą św. 

8.   Msze św. niedzielna z II Niedzieli Adwentu. – Msza św. niedzielnaw sobotę (8.12) o 18h30w Les Gautherets (wspólna).

9.   Życzę błogosławionego tygodnia!

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E 

  P O L O N A I S E

18.11.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES 

 

1.   W przyszłą niedzielę (25.11), będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W naszej parafii Msza św. wspólna, wigilijna, o 18h30 w Les Gautherets, w sobotę. 

2.   Msze św. w tym tygodniu,- we środę (kaplica przy plebanii)  i czwartek (kaplica La Saule) o 8h30. 

3.   Dodatkowa taca na utrzymanie naszej parafii dziś i jutro (17-18.11). – Bóg zapłać!

4.   Od przyszłej soboty, 24 listopada do odwołania Msze św.w naszej parafii będą sprawowane tylko w soboty o 18h30 w Les Gautherets (ensemble), tak jak podczas wakacji.  – Pamiętajmy w modlitwie o ks. Romanie.

5.   Zostały jeszcze piękne kalendarze z Polski na nowy rok. Są już do nabyciakartki świąteczne na Boże Narodzenie i opłatki wigilijne.Zachęcam.

6.   Pan powołał do wiecznościśp.+. Władysławę GRABSKĄ,naszą parafiankę z La Saule. Msza św. pogrzebowa w poniedziałek o 10h30 w kaplicy La Saule. – Rodzinie zmarłej składamy serdeczne kondolencje i pamiętamy w naszej modlitwie. – Wieczny odpoczynek racz jej dać, panie!

7.   Msze św. niedzielne – Christ Roi.– Msza św. niedzielna w sobotę (24.11) o 18h30 w Les Gautherets (wspólna).

8.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

M I S S I O N 

  C A T H O L I Q U E  

 P O L O N A I S E

11.11. 2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES 

1.   Msze św. w tym tygodniu,- we środę (kaplica przy plebanii) o 8h30. Nie będzie wyjątkowo Mszy św. w ten czwartek(intencja przeniesiona na 22.11).

2.   Modlitwa za zmarłych podanych we Wypominkach,- będzie ofiarowana Panu Bogu w soboty w les Gautherets o 18h, w niedziele podczas Mszy świętych; w tygodniu we środy po Mszy św.

3.   100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.– Dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej za 100 lat wolności modlimy się z całym Narodem; włączając się razem z wszystkimi rodakami w kraju i za granicą w to dziękczynienie. – Bóg-Honor-Ojczyzna!

4.   Dodatkowa taca na utrzymanie naszej parafii w przyszłą sobotę i niedzielę (17-18.11). – Bóg zapłać!

5.   Od niedzieli, 25 listopada do odwołania Msze św.w naszej parafii będą sprawowane tylko w soboty o 18h30 w Les Gautherets (ensemble),tak jak podczas wakacji. Będę zastepował ks. Romana z le Creusot podczas jego operacji i rekonwalescencji. – Pamiętajmy w modlitwie o ks. Romanie.

6.   Msze św. niedzielne.– Msza św. niedzielnaw sobotę (17.11) o 18h30w Les Gautherets, i wniedzielę(18.11)La Saule o 10h30(F|P). 

7.   Kartki świąteczne na Boże Narodzenie i opłatki wigilijne,będą do nabycia od przyszłej soboty i niedzieli.

8.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E 

  P O L O N A I S E

4.11.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES 

1.   Msze św. w tym tygodniu,- we środę (kaplica przy plebanii)  i czwartek (kaplica La Saule) o 8h30. 

2.   Modlitwa za zmarłych podanych we Wypominkach,- będzie ofiarowana Panu Bogu w soboty w les Gautherets o 18h, w niedziele podczas Mszy świętych; w tygodniu we środy po Mszy św. i we czwartki podczas Mszy św.

3.   Piękne kalendarze.– Są do nabycia piękne kalendarze na 2019 rok.

4.   Kartki świąteczne na Boże Narodzenie i opłatki wigilijne,będą do nabycia od 17 listopada.

5.   100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.– W przyszłą sobotę i niedzielę będziemy się modlić, dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej za 100 lat wolności; włączając się razem z wszystkimi rodakami w kraju i za granicą w to dziękczynienie. – Bóg-Honor-Ojczyzna!

6.   Msze św. niedzielne.– Msza św. niedzielnaw sobotę (10.11) o 18h30w Les Gautherets, i wniedzielę(11.11)Le Bois du Verne 10h30(F|P). – 

7.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

www.montceau.parafia.info.pl

«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię».

M I S S I O N  

 C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

28.10.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES 


1.   Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. - 31.10 – 18h – wypominki w Les Gautherets, 18h30 – Msza św. wigilijna; 1.11 – 10h – wypominki w La Saule i Msza św. o 10h30; 2.11 – Msza św. wspólna o 9h30 w Bois du Verne i wypominki po Mszy św.

2.   Wypominki. - Szczególny miesiąc modlitwy za zmarłych.– Wypominki proszę, jak co roku, składać w zakrystii po Mszach świętych lub można wrzucać do mojej skrzynki pocztowej, do 30 października. – Bóg zapłać za składane ofiary!

3.   Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. - 31.10 – 18h – wypominki w Les Gautherets, 18h30 – Msza św. wigilijna; 1.11 – 10h – wypominki w La Saule i Msza św. o 10h30; 2.11 – Msza św. wspólna o 9h30 w Bois du Verne i wypominki po Mszy św.

4.   Piękne kalendarze.– Już są do nabycia piękne kalendarze na 2019 rok.

5.   Modlitwa za zmarłych podanych we Wypominkach,- będzie ofiarowana Panu Bogu w soboty w les Gautherets o 18h, w niedziele podczas Mszy świętych; w tygodniu we środy po Mszy św. (od 7.11) , we czwartki (od 8.11), w czasie Mszy św.

6.   Msze św. niedzielne.– Msza św. niedzielnaw sobotę (3.11) o 18h30w Les Gautherets, i wniedzielę(4.11)Le Bois du Verne 10h30(F|P). – 

7.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

www.montceau.parafia.info.pl

M I S S I O N  

 C A T H O L I Q U E 

  P O L O N A I S E

21.10.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES 

1.   Msze św. w tygodniu.– Msza św.: we środę (les Gautherets)czwartek(La Saule) o 8h30.

2.   Różaniec św.– we środę, po Mszy św. i w sobotę o 18h, przed Mszą św. We czwartek, “dziesiątka” Różańca św. przed Mszą św.

3.   Wypominki. - Zbliża się listopad, szczególny miesiąc modlitwy za zmarłych.– Kartki wypominkowe można już od dzisiaj zabrać do domu i czytelnie wypełnić. Wypominki proszę, jak co roku, składać w zakrystii po Mszach świętych lub można wrzucać do mojej skrzynki pocztowej, do 30 października. – Bóg zapłać za składane ofiary!

4.   Piękne kalendarze.– Już są do nabycia piękne kalendarze na 2019 rok.

5.   Msze św. niedzielne.– Msza św. niedzielnaw sobotę (27.10) o 18h30w Les Gautherets, i wniedzielę(28.10)La Saule 10h30(F|P). – 

6.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

www.montceau.parafia.info.pl

«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną».

M I S S I O N

   C A T H O L I Q U E

   P O L O N A I S E


14.10.2018


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

– LES ANNONCES 

1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św.: we środę (les Gautherets) czwartek (La Saule) o 8h30.

2.   Różaniec św. – we środę, po Mszy św. i w sobotę o 18h, przed Mszą św. We czwartek, “dziesiątka” Różańca św. przed Mszą św.

3.   Rada Parafialna “po obiedzie parafialnym”. – W ten czwartek,18.10, o 15h30 na małej salce. - Zapraszam tych, którzy pomagali zorganizować nasz obiad.

4.   Wypominki. - Zbliża się listopad, szczególny miesiąc modlitwy za zmarłych. – Kartki wypominkowe można już od dzisiaj zabrać do domu i czytelnie wypełnić. Wypominki proszę, jak co roku, składać w zakrystii po Mszach świętych lub można wrzucać do mojej skrzynki pocztowej, do 30 października. – Bóg zapłać za składane ofiary!

5.   Msze św. niedzielne.– Msza św. niedzielna w sobotę (20.10) o 18h30w Les Gautherets, i niedzielę(21.10) La Saule 10h30 (F|P). 


6.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

www.montceau.parafia.info.pl

- przyprowadzasz swoje dzieci do Jezusa?

M I S S I O N 

 C A T H O L I Q U E   

P O L O N A I S E


7.10.2018


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

– LES ANNONCES

1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św.: we czwartek (La Saule) o 8h30 (nie będzie Mszy św. we środę).

2.   Różaniec św.– w sobotę (13.10) o 18h, przed Mszą św.

3.   Rada Parafialna “po obiedzie parafialnym”.– Za tydzień, we czwartek, 18.10, o 15h30 na małej salce.

4.   Msze św. niedzielne. Msza św. niedzielna w sobotę (13.10) o 18h30 w Les Gautherets, i w niedzielę (14.10) w Le Bois du Verne, o 10h30 (F|P). –

5.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Jezus rozwiązuje

M I S S I O N 

 C A T H O L I Q U E 

 P O L O N A I S E

30.09.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

– LES ANNONCES


1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św.: we środę (kaplica przy plebanii) i czwartek (La Saule) o 8h30.

2.   Nabożeństwa Różańcowe.– Miesiąc październik w tradycji Kościoła poświęcony jest szczególnej czci NMP Różańcowej. Nabożeństwa w tygodniu we środy, po Mszy św. i w soboty o 18h, przed Mszą św. – Pamiętajmy o wspólnej modlitwie do Królowej Różańca Świętego - we wspólnocie!

3.   Rada Parafialna “po obiedzie parafialnym”.– Za dwa tygodnie, we czwartek, 18.10, o 15h30 na małej salce.

4.   Msze św. niedzielne. Msza św. niedzielna w sobotę (6.10) o 18h30 w Les Gautherets, i w niedzielę (7.10) w La Saule, o 10h30 (F|P). – Msza św. w I niedzielę miesiąca wyjątkowo będzie sprawowana w La Saule.

5.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

M I S S I O N

   C A T H O L I Q U E

   P O L O N A I S E


23.09.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES


1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św.: we środę (kaplica przy plebanii) i czwartek (La Saule) o 8h30.

2.   Nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika we środę (26.09), po Mszy św.

3.   Koronka do Bożego Miłosierdzia. – W sobotę (29.09), przed Mszą św., o 18h15 w intencji wszystkich chorych.

4.   Msze św. niedzielne. Msza św. niedzielna w sobotę (29.09) o 18h30 w Les Gautherets, i w niedzielę (30.09) w Montceau les Mines – Notre Dame, o 10h (F|P), z parafią francuską (5. Niedziela miesiąca).

5.   Dziękujemy za złożone dziś (jutro) ofiary na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

6.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe ży

M I S S I O N 

 C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

16.09.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES


1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św.: w piątek (kaplica przy plebanii – Les Gautherets) - o 8h30 (w tym tygodniu nie będzie Mszy św. w środę i czwartek).

2.   W piątek wspominamy św. Mateusza, Ap. Ew.– Msza św. o 8h30 w kaplicy przy plebanii.

3.   Koronka do Bożego Miłosierdzia. – W sobotę, przed Mszą św., o 18h15 w intencji wszystkich poszkodowanych kataklizmami na całym świecie.

4.   Jutro (dzisiaj) nasz bbiad parafialny – po Mszy św. w La Saule, – polska sala w Les Gautherets.

5.   Msze św. niedzielne. Msza św. niedzielna w sobotę (22.09) o 18h30 w Les Gautherets, i w niedzielę (23.09) w La Saule, o 10h30 (F|P).

6.   Dodatkowa taca na utrzymanie naszej polskiej parafii w przyszłą sobotę i niedzielę (22-23.09) – Bóg zapłać!

7.   Ks. Roman, który nam duszpasterzował w sierpniu będzie miał operację serca. - Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach!

8.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Otwórz się!

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

9.09.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – LES ANNONCES

1.   Msze św. w tygodniu. – Msze św.: we środę (kaplica przy plebanii w Les Gautherets), czwartek (kaplica w La Saule), i w piątek (kaplica przy plebanii – Les Gautherets) - o 8h30.

2.   Nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika. – We środę, po Mszy św., o 9h.

3.   W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża Świętego.– Msza w. o 8h30 w kaplicy przy plebanii. W sobotę – wspomnienie NMP Bolesnej.

4.   Koronka do Bożego Miłosierdzia. – W sobotę, przed Mszą św., o 18h15.

5.   Obiad parafialny – 16 września, już w przyszłą niedzielę, po Mszy św. w La Saule, – polska sala w Les Gautherets.

6.   Msze św. niedzielne. Msza św. niedzielna w sobotę (15.09) o 18h30 w Les Gautherets, i w niedzielę (16.09) w La Saule, o 10h30 (F|P).

7.   Dziękujemy ks. Romanowi Szarzyńskiemu za posługę duszpasterską w sierpniu, w naszej parafii! – Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach!

8.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

M I S S I O N

   C A T H O L I Q U E 

 P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 28-29.07.2018

1.   W przysłą sobotę – modlitwa różańcowa za poszkodowanych w pożarach – o 18h.

2.   Obiad parafialny – 16 września – polska sala w Les Gautherets.Wasz udział, dochód z obiadu przezanczony jest na utrzymanie naszej polskiej parafii. - Już dziś można się zapisywać u pani Teresy Listwan (tel. 03 85 57 38 05), pani Moniki Osika, pani Marii Mikołajczak, pani Ireny Rożek, pani Rozalii Duverneau (tel. 06 32 10 43 95;  tel. 03 85 58 42 02).  Zapisy do 2 września. Cena: 24 euros. – Zapraszamy serdecznie Was, wasze rodziny i znajomych!

3.   Dodatkowa taca na utrzymanie parafii. – Druga taca w sobotę 18 sierpnia, podczas Mszy św. – Bóg zapłać!

4.   Msze św. niedzielne. –Jedna Msza św., wspólna, w soboty sierpnia o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedziele sierpnia o 9h w Le Creusot (F|P). - Uwaga!- W sierpniu będzie jedna, wspólna Msza św. niedzielna w naszej parafii, - w soboty o 18h30, w Les Gautherets.

Ks. Roman będzie odprawiał Msze św. w sierpniu w soboty o 18h30, i dodatkowo w urocz. Wniebowzięcia NMP(15.08) o 11h w kościele Les Gautherets.

5.   Msza św. we wrześniu. W niedziele –  9. września (2. niedziela miesiąca), o 10h30 w kaplicy Le Bois du Verne o 10h30 (F|P). | 16. i 23. września w La Saule o 10h30 (F|P). | 30. września (5. niedziela miesiąca) - Msza św. wspólna z parafią francuską w Notre Dame o 10h. – Msze św. w soboty - wigilijne z Liturgii niedzielnej o 18h30, w Les Gautherets. | Msze św. w tygodniu – będą ogłoszone na początku września.

 

6.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

 

«Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco».

M I S S I O N   

C A T H O L I Q U E 

 P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 22.07.2018

1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św.: we środę (kaplica przy plebanii) i czwartek (kaplica w La Saule), o 8h30.

2.   W przysłą sobotę – modlitwa różańcowao pokój na świecie – o 18h.

3.   Obiad parafialny – 16 września – polska sala w Les Gautherets.Wasz udział, dochód z obiadu przezanczony jest na utrzymanie naszej polskiej parafii. - Już dziś można się zapisywać u pani Teresy Listwan (tel. 03 85 57 38 05), pani Moniki Osika, pani Marii Mikołajczak, pani Ireny Rożek, pani Rozalii Duverneau (tel. 06 32 10 43 95;  tel. 03 85 58 42 02).  Zapisy do 2 września. Cena: 24 euros. – Zapraszamy serdecznie Was, wasze rodziny i znajomych!

4.   Dodatkowa taca na utrzymanie parafii. – Druga taca w przyszłą sobotę (28.07) podczas Mszy św. – Bóg zapłać!

5.   Msze św. niedzielne.–Jedna Msza św., wspólna, w soboty lipca-sierpnia o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedziele lipca-sierpnia o 9h w Le Creusot (F|P).

6.   Uwaga!- W licpu i sierpniu będzie jedna, wspólna Msza św. niedzielna w naszej parafii, - w soboty o 18h30, w Les Gautherets. W lipcu będę zastępował ks. Romana odprawiając Msze św. w niedziele o 9h, w Le Creusot. Ks. Roman będzie zaś odprawiał Msze św. w sierpniu w soboty o 18h30, i dodatkowo w urocz. Wniebowzięcia NMP (15.08) o 11h w kościele Les Gautherets.

7.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Wyszli ze Słowem Jezusa - Ewangelią!

M I S S I O N

   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 15.07.2018

1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św.: we czwartek (kaplica w La Saule), o 8h30 (nie bedzie Mszy św. we środę).

2.   W przysłą sobotę – modlitwa różańcowao dobre zbiory dla rolników – o 18h.

3.   Sprzątanie wokół kościoła. – Teren wokół kościoła jest zaniedbany, zarośnięty chwastami. Proszę chętnych o uporządkowanie przestrzeni wokół kościoła w Les Gautherets. Mile widziani – “benevoles”. – Bóg zapłać!

4.   Obiad parafialny – 16 września – polska sala w Les Gautherets.Wasz udział, dochód z obiadu przezanczony jest na utrzymanie naszej polskiej parafii. - Już dziś można się zapisywać u pani Teresy Listwan (tel. 03 85 57 38 05), pani Moniki Osika, pani Marii Mikołajczak, pani Ireny Rożek, pani Rozalii Duverneau (tel. 06 32 10 43 95;  tel. 03 85 58 42 02).  Zapisy do 2 września. Cena: 24 euros. – Zapraszamy serdecznie Was, wasze rodziny i znajomych!

5.   Msze św. niedzielne.– Jedna Msza św., wspólna, w soboty lipca-sierpnia o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedziele lipca-sierpnia o 9h w Le Creusot (F|P).

6.   Uwaga!- W licpu i sierpniu będzie jedna, wspólna Msza św. niedzielna w naszej parafii, - w soboty o 18h30, w Les Gautherets. W lipcu będę zastępował ks. Romana odprawiając Msze św. w niedziele o 9h, w Le Creusot. Ks. Roman będzie zaś odprawiał Msze św. w sierpniu w soboty o 18h30, i dodatkowo w urocz. Wniebowzięcia NMP (15.08) o 11h w kościele Les Gautherets.

7.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Dziwił się też ich niedowiarstwu ...

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E 

 P O L O N A I S E


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 8.07.2018


1.   Msze św. w tygodniu. – Msze św.: we środę (kaplica przy plebanii w Les Gautherets), czwartek (kaplica w La Saule), o 8h30.

2.   Nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika. – We środę, po Mszy św., o 9h.

3.   W przysłą sobotę – modlitwa różańcowaza chorych i cierpiących – o 18h.

4.   Obiad parafialny – 16 września – polska sala w Les Gautherets.Wasz udział, dochód z obiadu przezanczony jest na utrzymanie naszej polskiej parafii. - Już dziś można się zapisywać u pani Teresy Listwan (tel. 03 85 57 38 05), pani Moniki Osika, pani Marii Mikołajczak, pani Ireny Rożek, pani Rozalii Duverneau (tel. 06 32 10 43 95;  tel. 03 85 58 42 02).  Zapisy do 2 września. Cena: 24 euros. – Zapraszamy serdecznie Was, wasze rodziny i znajomych!

5.   Pan powołał do wieczności śp. Stanisławę DUDZIAK. Msza św. pogrzebowa w poniedziałek o 14h30, w kościele Les Gautherets. – Dzieciom i całej rodzinie składamy serdeczne kondolencje i zapewniamy o naszej modlitwie. – Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!  Ps – każdy może przyjść i pomóc w śpiewie podczas pogrzebu.

6.   Msze św. niedzielne.–Jedna Msza św., wspólna, w soboty lipca-sierpnia o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedziele lipca-sierpnia o 9h w Le Creusot (F|P).

7.   Uwaga! - W licpu i sierpniu będzie jedna, wspólna Msza św. niedzielna w naszej parafii, - w soboty o 18h30, w Les Gautherets. W lipcu będę zastępował ks. Romana odprawiając Msze św. w niedziele o 9h, w Le Creusot. Ks. Roman będzie zaś odprawiał Msze św. w sierpniu w soboty o 18h30, i dodatkowo w urocz. Wniebowzięcia NMP (15.08) o 11h w kościele Les Gautherets.

8.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Wstań!

M I S S I O N 

 C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1.07.2018


1.   Msze św. w tygodniu. – Msze św.: we środę (kaplica przy plebanii w Les Gautherets), czwartek (kaplica w La Saule), i w piątek (kaplica przy plebanii – Les Gautherets) o 8h30.

2.   I czwartek, piątek i sobota miesiąca. – Msza św. wotywna we czwartek i piątek o 8h30.

3.   Nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika. – We środę, po Mszy św.

4.   W przyszłą I sobotę miesiąca, przed Mszą św.o 18h – śpiewamy godzinki ku czci NMP.

5.   Obiad parafialny – 16 września – polska sala w Les Gautherets.Wasz udział, dochód z obiadu przezanczony jest na utrzymanie naszej polskiej parafii. - Już dziś można się zapisywać u pani Teresy Listwan (tel. 03 85 57 38 05), pani Moniki Osika, pani Marii Mikołajczak, pani Ireny Rożek, pani Rozalii Duverneau (tel. 06 32 10 43 95;  tel. 03 85 58 42 02).  Zapisy do 2 września. Cena: 24 euros. – Zapraszamy serdecznie Was, wasze rodziny i znajomych!

6.   Msze św. niedzielne.–Jedna Msza św., wspólna, w soboty lipca-sierpnia o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedziele lipca-sierpnia o 9h w Le Creusot (F|P).

7.   Uwaga! - W licpu i sierpniu będzie jedna, wspólna Msza św. niedzielna w naszej parafii, - w soboty o 18h30, w Les Gautherets. W lipcu będę zastępował ks. Romana odprawiając Msze św. w niedziele o 9h, w Le Creusot. Ks. Roman będzie zaś odprawiał Msze św. w sierpniu w soboty o 18h30, i dodatkowo w urocz. Wniebowzięcia NMP (15.08) o 11h w kościele Les Gautherets.

 

8.   Życzę błogosławionego tygodnia!

"by przygotować Panu lud doskonały"

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E 

 P O L O N A I S E


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 24.06.2018

1.   Msze św. w tygodniu. – Msze św.: we środę (kaplica przy plebanii w Les Gautherets), czwartek (kaplica w La Saule), i w piątek (kaplica przy plebanii – Les Gautherets) o 8h30.

2.   Uroczystość świętych Piotra i Pawła. - Msza św. w ten piątek (29.06) o 8h30, w kaplicy przy plebanii.

3.   Nabożeństwo czerwcowe.W środę i piątek o 9h; w sobotę, przed Mszą św. w Les Gautherets o 18h.

4.   Dziękujemy za złożone dziś i jutro (23-24.06) ofiaryprzeznaczone na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać!

5.   Rada Parafialna. – Kolejne zebranie naszej Rady Parafialnej w celu przygotowania naszego obiadu parafialnego w ten czwartek (28.06) o 15h. Obiad Parafialny, którego dochód jest przeznaczony na utrzymanie naszej polskiej parafii odbędzie się 16 września, na polskiej sali w Les Gautherets. – Już dziś można się zapisywać u pani Teresy Listwan, pani Moniki Osika, pani Marii Mikołajczak, pani Ireny Rożek. Zapisy do 2 września. – Zapraszamy serdecznie Was, wasze rodziny i znajomych!

6.   Msze św. niedzielne.–Jedna Msza św., wspólna, w sobotę (30.06) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (1.07) o 9h w Le Creusot (F|P).

7.   Uwaga! - W licpu i sierpniu będzie jedna, wspólna Msza św. niedzielna w naszej parafii, - w soboty o 18h30, w Les Gautherets. W lipcu (od następnej niedzieli) będę zastępował ks. Romana odprawiając Msze św. w niedziele o 9h, w Le Creusot. Ks. Roman będzie zaś odprawiał Msze św. w sierpniu w soboty o 18h30, i dodatkowo w urocz. Wniebowzięcia NMP (15.08) o 11h w kościele Les Gautherets.

8.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

- Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo.

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E

   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 17.06.2018


1.   Msze św. w tygodniu. – Msze św.: we środę (kaplica przy plebanii w Les Gautherets) i czwartek (kaplica w La Saule), o 8h30.

2.   Nabożeństwo czerwcowe.W środę o 9h i sobotę, przed Mszą św. w Les Gautherets o 18h.

3.   Dodatkowa taca na utrzymanie polskiej parafii. -  W przyszłą sobotę i niedzielę (23-24.05) będzie druga taca wspomagająca funkcjonowanie naszej parafii. – Bóg zapłać za składane ofiary!

4.   Msze św. niedzielne.Msza św. w sobotę (23.06) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (24.06) o 10h30, w La Saule (F|P).

5.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

- co to znaczy pełnić wole Bożą?

M I S S I O N

   C A T H O L I Q U E

   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 10.06.2018

1.   Msze św. w tygodniu. – Msza św. we czwartek (kaplica w La Saule), o 8h30. Nie będzie wyjątkowo Mszy św. we środę.

2.   Nabożeństwo czerwcowe.W sobotę, przed Mszą św. w Les Gautherets o 18h.

3.   Msze św. niedzielne.Msza św. w sobotę (16.06) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (17.06) o 10h30, w La Saule (F|P).

4.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

M I S S I O N

   C A T H O L I Q U E

   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 3.06.2018

1.   Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. – Nabożeństwa w tygodniu po Mszach św., we środy o 9h, i w soboty o 18h.

2.   Msze św. w tygodniu. – Msza św. w środę (kaplica w Les Gautherets), I czwartek (kaplica w La Saule), i w piątek - o 8h30.

3.   Uroczystość NSPJ.W piątek (8.06) obchodzimy uroczystość NSPJ. Wspólne celebrowanie w Paray le Monial. W naszej parafii Msza św. o 8h30, w kaplicy przy plebanii, w Les Gautherets.

4.   Msze św. niedzielne.Msza św. w sobotę (9.06) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (10.06) o 10h30, w Bois du Verne (F|P).

5.   Życzę błogosławionego tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

- BOŻE W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZY - ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

M I S S I O N

   C A T H O L I Q U E

   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 27.05.2018

 

1.   W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

2.   Nabożeństwo majowe ku czci NMP. – Nabożeństwo majowe w środę o 9h (kaplica przy plebanii).

3.   Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. – Nabożeństwa w tygodniu po Mszach św.,  i w soboty o 18h. W tym tygdodniu w I piątek miesiąca, o 9h.

4.   Nabożeństwo w sobotę.– Śpiewamy Litanię do NSPJ o 18h.

5.   Msze św. w tygodniu. – Msza św. w środę (kaplica w Les Gautherets), czwartek (kaplica w La Saule) i w I piątek miesiąca - o 8h30 (kaplica w Les Gautherets).

6.   Msze św. niedzielne z uroczystości Bożego Ciała i Krwi Pańskiej.Msza św. w sobotę (2.06) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (3.06) o 10h30, wyjątkowo w I niedzielę miesiąca, w La Saule (F|P).

 

7.   Prośmy Trójcę Przenajświętszą o błogosławieństwo!

- PRZYJDŹ DUCHU MIŁOŚCI!

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 20.05.2018

1.   Kończymy okres wielkanocny.

2.   Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – Nabożeństwo majowe w poniedziałek o 9h (kaplica przy plebanii) i sobotę o 18h (przed Mszą św., w kościele). – Pamiętajmy o Matce Najświętszej modląc się razem, we wspólnocie Kościoła.

3.   Msze św. w tygodniu. – W ten poniedziałek NMP Matki Kościoła o 8h30 w kaplicy przy plebanii, i we czwartek w La Saule o 8h30 (nie będzie Mszy św. we środę).

4.   Rada Parafialna. – Zebranie Rady Parafialnej, w ten czwartek, 24 maja, o 15h, na małej salce. – Zapraszamy!

5.   W sobotę (26.05) o 11h do wspólnoty Kościoła będzie wprowadzona przez Sakrament Chrztu św. Emma Kowalska. – Pamiętajmy o niej i rodzinie w naszych modlitwach.

6.   W przyszłą sobotę i niedzielę będzie dodatkowa taca na utrzymanie naszej parafii (26-27.05). – Bóg zapłać!

7.   Msze św. niedzielne z uroczystości Trójcy Przenajświętszej.Msza św. w sobotę (26.05) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (27.05) o 10h30 w La Saule (F|P).

8.   Prośmy Boga Ojca o nowe wylanie Ducha Świętego dla nas, naszych rodzin i całego Kościoła! – Przyjdź Duchu Święty!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 13.05.2018

1.   Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (PENTECOTE). – W przyszłą niedzielę kończymy okres wielkanocny - niedzielą Zesłania Ducha Świętego. – Prośmy o dary i owoce Ducha Świętego dla nas, naszych rodzin i Kościoła, trwając na nowennie z całym Kościołem.

2.   Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – Nabożeństwo majowe w środę o 9h (kaplica przy plebanii) i sobotę o 18h (przed Mszą św., w kościele).

3.   Msze św. niedzielne z uroczystości Zesłania Ducha Świętego.Msza św. w sobotę (19.05) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (20.05) o 10h30 w La Saule (F|P).

4.   Rada Parafialna. – Zebranie Rady Parafialnej, za tydzień, we czwartek, 24 maja, o 15h, na małej salce. – Zapraszamy!

5.   Prośmy Boga Ojca w Imię Jezusa o dary i owoce Ducha Świętego!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Oto Matka twoja!

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 6.05.2018

1.   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. – Msza św. wigilijna, we środę, 9 maja, w kościele Les Gautherets, o 17h30. - W dzień uroczystości, 10 maja, w La Saule o 10h30 (F|P).

2.   Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – Nabożeństwo majowe w sobotę o 18h (przed Mszą św.).

3.   Msze św. niedzielne.Msza św. w sobotę (12.05) o 18h30 w kościele Les Gautherets, i w niedzielę (13.05) o 10h30 w kaplicy Bois du Verne (F|P).

4.   Po Mszy św., Rada Parafialna zaprasza wszystkich na vin d’honneur na polską salę, im. Kończaka.Bóg – Honor – Ojczyzna! – Królowo Polski i Polonii – módl się za nami!

5.   Dziękujemy wszystkim,którzy podjęli się trudu przygotowania naszej “Trzeciomajowej” uroczystości, w kościele i na sali!

6.   Prośmy Boga o Jego błogosławieństwo na najbliższy tydzień!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Trwajcie we Mnie!

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 29.04.2018

1.   Msze św. w tygodniu.– Msza św. we środę (w kaplicy Les Gautherets) i czwartek o 8h30 (w La Saule).

2.   Nabożeństwa majowe ku czci NMP. – Nabożeństwo majowe we środę o 9h (po Mszy św.).

3.   Próba śpiewu. – We czwartek, za tydzień, (3.05) o 15h – na małej salce.

4.   I czwartek, piątek i sobota miesiąca.Msze św. wotywne we czwartek i piątek. Nabożeństwo do NSPJ po Mszy św.

5.   Nie będzie wyjątkowo Mszy św. w sobotę.

6.   NMP KRÓLOWEJ POLSKI I POLONII. Msze św. niedzielna– Msza św. – wspólna – w niedzielę, 6 maja, o 15h30 w kościele Les Gautherets. – Zapraszamy wszystkich Parafian! Po Mszy św., Rada Parafialna zaprasza wszystkich na vin d’honneur na polską salę, im. Kończaka.Bóg – Honor – Ojczyzna! – Królowo Polski i Polonii – módl się za nami!

7.   Dziękujemy wszystkim,którzy podjęli się trudu przygotowania naszej “Trzeciomajowej” uroczystości, w kościele i na sali!

8.   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. – Msza św. wigilijna, we środę, 9 maja, w kościele Les Gautherets, o 17h30. - W dzień uroczystości, 10 maja, w La Saule o 10h30 (F|P).

9.   Prośmy Boga o Jego błogosławieństwo na najbliższy tydzień!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 22.04.2018

1.   Pogrzeb.– Pan powołał do wieczności śp. +. Józefa KOŃCZAK, l. 84., brata pani Teresy Listwan. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, o 10h30 w kościele Les Gautherets. – Całej rodzinie składamy serdeczne kondolencje. - Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

2.   Msze św. w tygodniu.– Msza św. we środę (w kaplicy Les Gautherets) i czwartek o 8h30 (w La Saule).

3.   Rada Parafialna. – Przygotowanie uroczystości “Trzeciomajowych”, w ten czwartek – 26 kwietnia o 15h, na salce przy plebanii. – Zapraszam wszystkich parafian, którzy chcą pomóc, aby przygotować również salę w Les Gautherets.

4.   Modlitwa Różańcowa. – W sobotę, o 18h – za wszystkie dusze w Czyśću cierpiące.

5.   Msze św. niedzielne– Msza św. wigilijna w sobotę (28.04) o 18h30 w Les Gautherets i w niedzielę (29.04) w La Saule o 10h30 (F|P). (Wyjątkowo nie będzie Mszy św. wspólnej z parafią St Jean, w kościele Notre Dame o 10h).

6.   Próba śpiewu. – We czwartek, za tydzień, (3.05) o 15h – na małej salce.

7.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

POKÓJ WAM!

M I S S I O N   C A T H O L I Q U E   P O L O N A I S E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 15.04.2018

1.   Msze św. w tygodniu.– Msza św. we czwartek o 8h30 w La Saule (nie będzie Mszy św. w środę).

2.   Próba śpiewu. – We czwartek (19.04) o 15h – na małej salce.

3.   Modlitwa Różańcowa. – W sobotę, o 18h – w int. o pokój w rodzinach i na świecie.

4.   W przyszłą sobotę i niedzielę (21-22.04)– dodatkowa składka na utrzymanie naszej polskiej parafii. Bóg zapłać!

5.   Msze św. niedzielne– Msza św. wigilijna w sobotę (21.04) o 18h30 w Les Gautherets i w niedzielę (22.04) w La Saule o 10h30 (F|P).

6.   Rada Parafialna. – Przygotowanie uroczystości “Trzeciomajowych” – 26 kwietnia (czwartek) o 15h, na salce przy plebanii.

7.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

PAN MÓJ I BÓG MÓJ

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 8.04.2018

1.   Msze św. w tygodniu.– Msza św. w poniedziałek (9.04) – święto Zwiastowania Pańskiego - w kaplicy przy plebanii – 8h30. We środę – kaplica przy plebanii, w Les Gautherets i czwartek o 8h30 w La Saule. – Uwaga! Msze św. w tygodniu będą sprawowane w środy, czwartki (i inne ogłoszone dni) o 8h30.

2.   Nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika we środę, o 9h (po Mszy św.).

3.   Modlitwa Różańcowa. – W sobotę, o 18h – w int. wszystkich chorych i cierpiących.

4.   W przyszłą sobotę i niedzielę (14-15.04)– dodatkowa składka na Seminarium w Poznaniu. Bóg zapłać w imieniu Seminarzystów!

5.   Msze św. niedzielne– Msza św. wigilijna w sobotę (14.04) o 18h30 w Les Gautherets i w niedzielę (15.04) w La Saule o 10h30 (F|P).

6.   Rada Parafialna. – Przygotowanie uroczystości “Trzeciomajowych” – 26 kwietnia (czwartek) o 15h, na salce przy plebanii.

7.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

ZMARTWYCHWSTAŁ! - a ty?

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 25.03.2018

A L L E L U J A !

1.   Msze św. w oktawie Wielkanocy.– Msza św. w poniedziałek wielkanocny w Bois du Verne o 10h30. We środę – kaplica przy plebanii, w Les Gautherets i czwartek o 17h30 w La Saule. W I piątek miesiąca Msza św. o 9h, w kaplicy przy plebanii w Les Gautherets (nie będzie Mszy św. we wtorek).

2.   Nowenna do Bożego Miłosierdzia.15 min. przed Mszą św. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę – modlimy się Jezusa Miłosiernego upraszając potrzebne łaski. – Któż z nas nie potrzebuje Jego Miłosierdzia?

3.   I czwartek, piątek i sobota miesiąca.Litania do NSPJpo Mszy św., o 9h30 w piątek, w kaplicy przy plebanii.

4.   Niedziela Bożego Miłosierdzia.– Msza św. wigilijna w sobotę (7.04) o 18h30 w Les Gautherets i w niedzielę (8.04) w Bois du Verne o 10h30 (F|P). Zachęcam do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w tym tygodniu, bo Pan Jezus obiecał wiele łask w Niedzielę Miłosierdzia dla tych, co z pokorą i oczyszczonym sercem z grzechów, - zbliżą się do zdrojów Jego Miłosierdzia!

5.   Dziękujemy wszystkim osobom,które sprzątały nasze kościoły i kaplice, oraz za odpowiednie przygotowanie dekoracji świątecznych na zbliżające się Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne. Dziękuję również panu Filipowi Capoferri za pomoc przy ołtarzu, przy świętych czynnościach liturgicznych – Bóg zapłać!

 

6.   Życzę wszystkim Błogosławionych Świąt Wielkanocnych! – Niech żyjący Chrystus obdarzy Was, Wasze Rodziny i znajomych swoim Miłosiernym Błogosławieństwem! Radosnej i pełnej wdzięczności Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego!– A l l e l u j a !

HOSANNA KRÓLOWI!

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 25.03.2018

 

1.   Próba śpiewu w ten wtorek(27.03) o 15h, na salce przy plebanii.

2.   We Wielką Środę (28.03) – Msza św. o 17h30kaplica przy plebanii.

3.   TRIDUUM PASCHALNE I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

-       Wielki Czwartek – 17h – kościół Les Gautherets

-       Wielki Piątek – 15h – Droga Krzyżowa – Le Bois du Verne i 18h – Ceremonia Wielkiego Piątku – La Saule

-       Wielka Sobota – 15h – Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie pokarmów – Les Gautherets, oraz o 18h30LITURGIA PASCHALNA – Les Gautherets (zabieramy świece).

-       Niedziela ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO10h30 – Msza św. (wspólna)La Saule.

-       Poniedziałek Wielkanocny – Msza św. w Bois du Verne 10h30.

4.   Dziękujemy wszystkim osobom,które sprzątały nasze kościoły i kaplice, oraz za przygotowywanie dekoracji świątecznych na zbliżające się Triduum Paschalne.

5.   We Wielki Piątek – post ścisły, jako wyraz naszej miłości wobec Zbawiciela i zadośćuczynienie za nasze grzechy.

6.   Na wieczorną Liturgię Paschalną, w sobotę – zabieramy świece(zabezpieczone przed kapaniem wosku), na godzinę 18h30.

7.   Życzę wszystkim dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 18.03.2018

1.   Msze św. w tygodniu, Sakrament Pokuty i Pojednania, Droga Krzyżowa.– W poniedziałek (19.03) – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 9h, w kaplicy przy plebanii. We środę (21.03) w kaplicy przy plebanii o 17h30. W piątek (23.03) – Msza św. o 14h30 w kaplicy przy plebanii i po Mszy św. Droga Krzyżowa o 15h. W piątek (23.03) również od 14h30-15h30 Sakramentu Pokuty i Pojednania będzie udzielał ks. Roman Szarzyński z le Creusot, na salce, obok kaplicy przy plebanii. – Nie będzie Mszy św. we czwartek, w La Saule (Spowiedź św. w Le Creusot).

2.   Koronka do Bożego Miłosierdzia we środę o 17h15, przed Mszą św.

3.   Msze św. niedzielne NIEDZIELI PALMOWEJ MĘKI PAŃSKIEJ .W przyszłą sobotę (24.03), o 18h30 w Les Gautherets; w niedzielę (25.03) o 10h30 Msza św. wspólna (Messe ensemble) w La Saule (F|P), z poświęceniem “palm”.

4.   Próba śpiewu w ten czwartek, (22.03) o 15h, na salce przy plebanii.

5.   Ofiary są przeznaczone jako dar serca dla Sióstr zakonnych,które prowadzą rekolekcje. – Bóg zapłać w imieniu Sióstr! (koszyk przy wyjściu z kościoła).

6.   Sprzątanie kościoła w Les Gautherets w ten czwartek, (22.03), przed Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, od 9h. – Proszę również parafian o posprzątanie kaplic w Bois du Verne i La Saule przed Świętami Wielkanocnymi i przygotowanie dekoracji. – Bóg zapłać!

7.   Pan Bóg powołał do wieczności, śp. Walentego GIERSZENDORF.Msza św. pogrzebowa w poniedziałek, o 13h30 w kosciele les Gautherets. – Rodzinie składamy serdeczne kondolencje i pamiętamy w modlitwie. – Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

8.   Dziękujemy Siostrom Chantal-Marie i Marie-Cecileza podjęcie się trudu głoszenia w naszej wspólnocie naszych rekolekcji. – Niech Bóg Wam błogosławi w tej pięknej pracy waszego Zgromadzenia – w misji głoszenia rekolekcji i przyprowadzania ludzi do Boga!

9.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 11.03.2018

 

1.   Jutro, w niedzielę Msza św. wspólna – “Migants” - z parafią francuską o 10h. - Dziękuję parafianom za pomoc i udział w jutrzejszej Eucharystii.

2.   Msze św. w tygodniu.– We czwartek (15.03) o 17h30, w La Saule. - Nie będzie Mszy św. we środę i piątek.

3.   Droga Krzyżowa. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej –, w ten piątek, o 17h, w kościele Les Gautherets.

4.   Koronka do Bożego Miłosierdzia we czwartek o 17h15, przed Mszą św.

5.   Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania– W sobotę (17.03) o 18h, w Les Gautherets.

6.   Msze św. niedzielne .W przyszłą sobotę (17.03), o 18h30 w Les Gautherets; w niedzielę (18.03) o 10h30 Msza św. wspólna (Messe ensemble) w La Saule (F|P).

7.   Próba śpiewu w ten czwartek, (15.03) o 15h, na salce przy plebanii.

8.   REKOLEKCJE PARAFIALNE.16-17-18 marzec. – Już dziś zapraszamy na nasze rekolekcje parafialne, które odbędą się w ten piątek-sobotę-niedzielę, 16-17-18 marca. Szczegółowe informacje zostały już przygotowane na kartkach w zeszłą sobotę i niedzielę. - Rozpoczynamy w ten piątek o 17h – Drogą Krzyżową w kościele les Gautherets.

9.   Będzie dodatkowa składka, koszyk wystawiony przy wyjściu z kaplic podczas Drogi Krzyżowej, Mszy św. sobotniej i niedzielnej, podczas naszych rekolekcji. - Ofiary są przeznaczone jako dar serca dla Sióstr zakonnych, które będą prowadzić rekolekcje. – Bóg zapłać!

10.                 Sprzątanie kościoła w Les Gautherets 22 marca, we czwartek za tydzień, przed Niedzielą Palmową Męki Pańskiej. – Proszę również parafian o posprzątanie kaplic w Bois du Verne i La Saule przed Świętami Wielkanocnymi i przygotowanie dekoracji. – Bóg zapłać!

11.                 Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Gorliwość

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 4.03.2018

 

1.   Msze św. w tygodniu.– We czwartek (8.03) o 17h30, w La Saule. W piątek (9.03) Msza św. o 14h30, w kaplicy przy plebanii. - Nie będzie Mszy św. we środę.

2.   Droga Krzyżowa. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej –, w ten piątek, po Mszy św., o 15h, w kaplicy przy plebanii.

3.   Koronka do Bożego Miłosierdzia we czwartek o 17h15, przed Mszą św.

4.   Nasze Zgromadzenie zakonne we Francji i Hiszpanii wizytuje obecnie ks. Generał Ryszard Głowacki SChr, razem z ks. Prowincjałem Janem Ciągło SChr.Ks. Generał i ks. Prowincjał będą sprawować Mszę św. razem z nami, w ten czwartek (8.03), w kaplicy La Saule, o 17h30. – Dziękujemy za wspólną modlitwę za Chrystusowców, którzy posługują Polonii na całym świecie.

5.   Gorzkie Żale (cz. IV).– W sobotę (10.03) o 18h, w Les Gautherets.

6.   Msze św. niedzielne .W przyszłą sobotę (10.03), o 18h30 w Les Gautherets; w niedzielę (11.03) o 10h Msza św. wspólna (Messe ensemble) w kościele Notre Dame – Montceau: “Migrants” (F|P).

7.   Próba śpiewu we czwartek, za tydzień, 15.03 o 15h, na salce przy plebanii.

8.   REKOLEKCJE PARAFIALNE. 16-17-18 marzec. – Już dziś zapraszamy na nasze rekolekcje parafialne, które odbędą się w piątek-sobotę-niedzielę, 16-17-18 marca. Szczegółowe informacje na kartkach z programem.

9.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

"powstać z martwych"?

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 25.02.2018

 

1.   Msze św. w tygodniu.– We środę (Les Gautherets) i czwartek (La Saule) o 17h30. W piątek o 8h30 (kaplica).

2.   Nabożeństwo.Koronka do Bożego Miłosierdzia we środę o 17h15.

3.   Gorzkie Żale (cz. III).– W sobotę (3.03) o 18h, w Les Gautherets.

4.   Msze św. niedzielne .W przyszłą sobotę (3.03), o 18h30 w Les Gautherets; w niedzielę (4.03) o 10h30 w Bois du Verne (F|P).

5.   Próba śpiewu w ten czwartek,– 1.03 – o 15h i 15.03 o 15h, na salce przy plebanii

6.   Droga Krzyżowa. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej –, w ten piątek, po Mszy św. porannej, o 9h.

7.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Walka ze złym duchem

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 18.02.2018

 

1.   Gorzkie Żale (cz. II).– W sobotę (24.02) o 18h, w Les Gautherets.

2.   Dziękuję za złożone dziś (jutro) ofiary na utrzymanie naszej polskiej parafii.

3.   Msze św. niedzielne .W przyszłą sobotę (24.02), o 18h30 w Les Gautherets; w niedzielę (25.02) o 10h30 w La Saule (F|P).

4.   Próba śpiewu dla w ten czwartek,– 22.02 – o 15h, na salce przy plebanii.

5.   Droga Krzyżowa. – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – 2 marca, w piątek, po Mszy św. porannej, o 9h.

6.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić ..

11.02.2018r.


1.   Środa Popielcowa.W tę środę (14.02) w kościele Les Gautherets o 16h30 (Msza św. wspólna). – W dekanacie razem ze wspólnotą francuską, o 18h30, w kościele St Vallier (centrum). – Posypanie głów popiołem na znak gotowości do nawrócenia dla chętnych, w najbliższą sobotę i niedzielę.

2.   Msza św. we czwartek (15.02) o 17h30 w La Saule.

3.   Gorzkie Żale (cz. I).– W sobotę (17.02) o 18h, w Les Gautherets.

4.   Dodatkowa taca.– Dodatkowa składka na utrzymanie polskiej parafii w przyszłą sobotę i niedzielę (17-18.02).

5.   Msze św. niedzielne .W przyszłą sobotę (17.02), o 18h30 w Les Gautherets; w niedzielę (18.02) o 10h30 w La Saule (F|P).

6.   Próba śpiewu dla scholi we czwartek, za tydzień – 22.02 – o 15h, na salce przy plebanii.

 

7.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

Jezus uzdrawia!

 

4.02.2018r.


1.   Msze św. w tygodniu. we środę, czwartek o 17h30. -  Nabożeństwo do Matki Bożej w środę o 17h (kapliczka przy plebanii).

2.   Modlitwa Różańcowa.– W sobotę (10.02) o 18h, w Les Gautherets.

3.   Msze św. niedzielne .W przyszłą sobotę (10.02), o 18h30 w Les Gautherets; w niedzielę (11.02) o 10h30 w Le Bois du Verne (F|P).

4.   Środa Popielcowa.14 lutego, w kościele Les Gautherets o 16h30 (Msza św. wspólna). – W dekanacie razem ze wspólnotą francuską, o 18h30, w kościele St Vallier (centrum).

5.   Życzę wszystkim dobrej niedzieli i tygodnia!

 

 

www.montceau.parafia.info.pl

Jezus ma Władzę

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 28.01.2018

1.   Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy gościnnie przyjęli polski chór z La Ricamarie – Roche la Moliere z ks. Zdzisławem, również na naszej sali, po koncercie. Ks. Zdzisław prosił przekazać, że wszyscy byli mile zaskoczeni naszą gościnnością i za to serdecznie dziękują.

2.   Msze św. w tygodniu. we środę, czwartek o 17h30, oraz w piątek o 8h30. -  Nabożeństwo do Matki Bożej w środę o 17h (kapliczka przy plebanii).

3.   I czwartek, piątek i sobota miesiąca. – W piątek, Msza św. poranna o 8h30. Po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ.

4.   Święto Matki Bożej Gromnicznej w piątek.Msza św. o 8h30