Niektóre zdjęcia są pobrane z internetu

Uwaga! Niektóre zdjęcia są na tym portalu są pobrane z internetu i autor tej witryny internetowej nie rości sobie żadnych praw autorskich, czy komercyjnych z racji ich umieszczenia na tym portalu.

Najnowsze info

 

60 sekund! (kliknij)

 

 

Patronalne święto Księży Chrystusowców

 

Dziękujemy za modlitwy ofiarowane w naszych intencjach. To Sługa Boży, kard. August Hlond powołał nasze zgromadzenie zakonne (w 1932 roku) do pracy misyjnej dla Polaków poza granicami naszej Ojczyzny; aby każdy Polak mógł mieć zapewnione duszpasterstwo w ojczystym języku! 


Dziękujemy także za wasze wsparcie okazywane dla wszystkich kapłanów, braci zakonnych i kleryków naszego zgromadzenia! 

 

"Króluj nam, Chryste!" - "Zawsze i wszędzie!"

 

 

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

22.11.2020

 

 

**     Z uwagi na kolejną obowiązkową kwarantannę, której wszyscy podlegamy we Francji, jesteśmy wezwani przez Kościół do indywidualnej modlitwy w naszych domach. Korzystajmy z radia, telewizji, internetu, własnej książeczki do nabożeństwa, aby mieć kontakt z Panem Bogiem i wspólnotą Kościoła! Msze św. są anulowane w kościele z powodu zakazu ich sprawowania we wspólnocie. Wszystkie intencje, które zostały już zamówione odprawię sam, w kaplicy w tym czasie izolacji, łącząc się z wami na modlitwie; podobnie jak to miało miejsce w miesiącach marcu-kwietniu-maju... Również wasze wypominki będę ofiarowywał w modlitwie Panu Bogu. Znacie mój numer telefonu. Gdyby ktoś czuł się samotny, zawsze może zadzwonić i porozmawiać. Mamy nadzieję, że na Święta Bożego Narodzenia dzięki łasce Boga, będziemy mogli się spotkać na wspólnej modlitwie. Zachęcam was do modlitwy w tej intencji. Już dziś ogłaszam, że jeżeli będzie taka możliwość “Pasterka” będzie o 19h (wcześniej niż zwykle). Miejmy nadzieję, że spotkamy się jednak wcześniej, w Adwencie, w grudniu. O to prośmy Miłosiernego Boga i Matkę Najświętszą. Pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwie i wzajemnej pomocy; każdy na swój sposób i zgodnie ze swoim sumieniem i możliwościami; według, jak to kiedyś określił św. Jan Paweł II: … “wyobraźni miłosierdzia” … Życzę każdemu z was i waszym rodzinom zdrowia duszy i ciała, radości i optymizmu; nadziei i ufności na czas Bożego zmiłowania!

 

**     Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za niewyobrażalny dar możliwości uczestniczenia w Jego Świętej Eucharystii, Sakramentach, nabożeństwach we wspólnocie, w naszym kościele i kaplicy dziś i w przyszłości!

 

**     Miłosierny Boże! – Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

 

 

Site internet info:       www.montceau.parafia.info.pl

👇Zdjęcia - souvenirs 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3668875463164558&id=100001264203683

👆

"Bóg-honor-Ojczyzna", takimi wartościami żył św. Jan Paweł II, który urodził się 💯 lat temu, w 1920 r.

 

W stuletnią rocznicę jego narodzin i w naszej polskiej parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia, świętości, nauczania Karola Wojtyły.

 

O godzinie 10h, w kościele ⛪ les Gautherets okoliczna Polonia, razem z reprezentacją polsko-francuskich stowarzyszeń zebrała się, aby przypomnieć sobie na nowo dziedzictwo duchowe św. papieża.

 

   Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchaliśmy krótką historię jego życia od narodzin, dzieciństwa, młodości i posługi kapłańskiej, biskupiej i papieskiej tego wielkiego Polaka.

 

Po nabożeństwie, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. dziękczynnej, prosząc Boga za jego wstawiennictwem o miłosierdzie dla nas, naszych rodzin, Kościoła i całego świata.

 

"Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, Bogu zaś to, co należy się Bogu". Te słowa dziejszej Liturgii przypomniały nam, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Tego uczył nas św. Jan Paweł II.

 

W okolicznościowym kazaniu, sam św. papież przemówił do nas jeszcze raz. Wysłuchaliśmy jego nauczania z 1986 r., kiedy pielgrzymował na francuskiej ziemi.

 

 - Św. nasz rodaku, Janie Pawle II, módl się za nami; wstawiaj się za nami u Boga, i Pani Jasnogórskiej, abyśmy w tych trudnych czasach nie utracili tego, co najważniejsze; abyśmy nie utracili Boga i Jego łaski. Abyśmy przede wszystkim oddawali Bogu część i Jemu się powierzali na "dobre i na złe".

 

***

 

«Dieu-honneur-patrie», de telles valeurs vivaient St. Jean-Paul II, né   en 1920. À l'occasion du centenaire de sa naissance et dans notre paroisse polonaise, nous avons remercié Dieu pour le don de sa vie, la sainteté et l'enseignement de Karol Wojtyła. A 10 heures, à l'église de ⛪  Gautherets, la communauté polonaise locale, ainsi que la représentation des associations franco-polonaises, se sont réunies pour rappeler l'héritage spirituel de St.  pape. Au cours de l'adoration du Saint Sacrement, nous avons entendu une courte histoire de sa vie depuis la naissance, l'enfance, la jeunesse et le ministère sacerdotal, épiscopal et papal de ce grand Polonais. Après cette prière, nous avons participé à la Sainte Messe solennelle. Action de grâce, demandant à Dieu par son intercession d'avoir miséricorde pour nous, nos familles, l'Église et le monde entier. "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est dû à Dieu." Ces paroles de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent ce qui est vraiment le plus important dans la vie. C'est ce que, nous dit St. Pape Jean Paul II. Dans le sermon occasionnel, St.  pape nous a parlé une fois de plus. Nous avons entendu ses enseignements en 1986, alors qu'il était en pèlerinage sur le sol français. - St. notre compatriote Jean-Paul II, priez pour nous; intercédez pour nous auprès de Dieu et de la Dame de Jasna Góra, afin qu'en ces temps difficiles nous ne perdions pas ce qui est le plus important; de peur de perdre Dieu et sa grâce. Tout d'abord, que nous donnions une part à Dieu et que nous nous confions à Lui pour "le bien et le mal".

 

Kochani! Wiemy, co dzieje się nie tylko we Francji, ale i na całym świecie; co koronawirus i związany z tym COVID-19 uczynił wielu tysiącom ludzi ... Również i w naszych wspólnotach, parafiach, kościołach ... Zakazanie sprawowania Sakramentów Świętych, w tym Mszy świętych wszystkich bardzo nas boli. To wielki dramat dla ludzi głęboko wierzących i praktykujących, którzy również poczuwają się do wspólnej odpowiedzialności za nasze kościoły, kaplice, wspólnoty.

 

Niektórzy wręcz dzwonią i pytają się, jak pomóc parafii? - Oczywiście przez modlitwę, która nas łączy między sobą z Bogiem Miłosiernym, z całym Kościołem, naszymi rodzinami, parafiami, chorymi

i cierpiącymi, i tymi, którzy, tak ofiarnie się nimi opiekują; często narażając i swoje życie w trosce o dobro i zdrowie innych!

 

Dziękuję Wam za tę modlitwę i cierpienia ofiarowane w tych intencjach; za wasze duchowe zaangażowanie, aby Miłosierny Bóg udzielił nam łaski uwolnienia od tej zarazy i nam błogosławił! Dziękuję również za zainteresowanie się naszą parafią!

 

Odpowiadając na pytanie, które niektórzy mi stawiają: jak pomóc? Odpowiadam: przez modlitwę, pokutę.

 

Kościół i my Chrystusowcy; księża pracujący dla Polaków rozsianych po całym świecie starają się zapewnić duszpasterstwo wam, i waszym rodzinom, tak, jak potrafią i mogą, w obecnych czasach. Niektórzy chcą w tej izolacji również wesprzeć finansowo Chrystusowców, co a tym idzie nasze duszpasterstwo  osadzone w naszych ośrodkach duszpasterskich i parafiach. Można pomóc finansowo w bardzo prosty sposób, przesyłając dowolną ofiarę na konto, które znajdziesz na stronie internetowej naszej Prowincji (zob. zakładkę: "Polecane strony" - "Chrystusowcy: Francja, Hiszpania, Portugalia).

 

 

Można również wpłacić dowolną sumę

i przesłać Pocztą, lub włożyć do koperty, czekiem*, czy gotówką do parafialnej skrzynki pocztowej (przez drzwi plebanii)

z imieniem i nazwiskiem,

adresem i telefonem ofiarodawcy.

 

Niech to będzie dar serca zastępujący chociażby niedzielną składkę (tacę), czy ofiarę na utrzymanie naszej polskiej parafii.

 

*czek na (l'ordre):

Mission Catholique Polonaise

 

- Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy; za waszą troskę o potrzeby Kościoła, i naszej parafii!

 

- Bóg zapłać za modlitwę i ofiary!

Patrz niżej - "Ogłoszenia duszpasterskie"

 

Msze św. z niedzielnej liturgii:  Messes de la liturgie du dimanche

w przyszłą sobotę i niedzielę

 

- To Pan Bóg robi nam łaskę, nie my!

 

_____________________________________________________________

 

 

  

 

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

wtorek,
24 listopada 2020

(329. dzień roku)

100 lat ur. św. JP II

Święta

Wtorek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb., i Towarzyszy

Zegar