Kochani! Od czasu do czasu dowiadujemy się o oszustach, którzy podszywają się pod nasze rodziny, znajomych a nawet księży! 

Ksiądz nigdy nie będzie prosił Was o pieniądze; ma swoje Zgromadzenie zakonne!  

 

 - Wielu dało się nabrać! Uwaga! Nigdy nie wysyłaj pieniędzy oszustom! Zgłoś takie przypadki na Policję!

 

To są często medody: "na wnuczka", "księdza", "kogoś z rodziny", "znajomego", itp. - Zawsze trzeba zweryfikować u źródła, czy to prawda! Oszuści i złodzieje wyszukują np. w książkach telefonicznych nazwiska polskiego pochodzenia i dzwoniąc próbują nabrać i wyłudzić pieniądze! Nigdy też nie podawaj żadnych danych personalnych ani swoich, ani innych osób przez telefon, internet, listownie: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu, numeru telefonu komórkowego, twojego banku, i innych szczegółów! Musisz najpierw kilka razy sprawdzić prawdziwość, autentyczność "proszącego"!!!, zanim w ogóle zdecydujesz się na jakąkolwiek pomoc, aby komuś pomóc ..

 

 

 

Méfiez-vous des escrocs et des voleurs !

Beau! De temps en temps, nous découvrons des escrocs qui se font passer pour nos familles, nos amis et même nos prêtres !

 

Le prêtre ne vous demandera jamais d'argent ; a sa propre Congrégation religieuse !

- Beaucoup ont été dupés (trompés). Attention! N'envoyez jamais d'argent à des escrocs ! Signalez de tels cas à la police ! Aussi, ne communiquez jamais vos données personnelles ou celles d'autrui par téléphone, Internet, par courrier : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de portable, votre banque, et d'autres coordonnées ! Vous devez d'abord vérifier l'authenticité du "demander" plusieurs fois !!!; avant même de décider de faire quoi que ce soit pour aider quelqu'un...

Ce sont souvent les méthodes : "petite-fille", "prêtre", "membre de la famille", "ami", etc. - Il faut toujours vérifier à la source si c'est vrai ! Les fraudeurs et les voleurs, par exemple, recherchent des noms d'origine polonaise dans les annuaires téléphoniques et tentent de tromper et d'extorquer de l'argent en appelant !

 

Menu dodatkowe

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

czwartek,
23 września 2021

(266. dzień roku)

100 lat ur. św. JP II

Święta

Czwartek, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

Zegar