Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Msze św. niedzielne od 27 czerwca do 5 września

- wyłącznie w soboty w kościele les Gautherets o 18h30

 

Messes - des dimanches: du 27 juin au 5 septembre

- uniquement les samedis à l'église des Gautherets à 18h30

 

 

Z a p r a s z a m y !

 

Msze św. i nabożeństwa

na nowo zostały wznowione!

 

Patrz : "Ogłoszenia"

 

Obowiązują nas wytyczne odnoszące się do zabezpieczenia swojego i innych bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego też (dotyczy również małej kaplicy):

 

1. Należy przy wchodzeniu do kościoła i wychodzeniu z niego zachować ok. 2 metry odległości między sobą (nie rozmawiamy z innymi poniżej odległości 2 metrów), używając żelu antybakteryjnego

 

2. Wybrać miejsce w kościele w odległości od najbliższej osoby ok. 2 metrów

 

3. Wchodzić, i wychodzić z kościoła z założoną maską ochronną na ustach i nosie

 

4. Podczas całego pobytu w kościele być w masce i nie witać się z innymi przez podawanie rąk; i "znaku pokoju" 

 

5. Przyjmowanie Komunii św. na rękę. Maskę należy uchylić tylko na chwilę, aby spożyć Ciało Chrystusa. W oczekiwaniu na przyjęcie Komunii Świętej, również zachować odległość ok. 2 metrów. Po przyjęciu Komunii św. wracać lewą lub prawą stroną ciągle zachowując odpowiednią odległość (inną drogą, aby unikać natłoku)

 

6. Do zakrystii może wchodzić tylko jedna osoba i kapłan (np. w celu zamówienia intencji Mszy św. należy zachować również odległość ok. 2 metrów). Skarbnik parafii odbiera osobiście tacę mszalną i dopiero po 3 dniach liczy u siebie w domu (nie liczymy ofiar w zakrystii). Tacę mszalną zostawiamy przy ołtarzu (osoba zbierająca ofiary podczas Mszy św.)

 

Dziękując za zrozumienie, dziękujmy Dobremu Bogu, że możemy Go chwalić

w każdych warunkach!

 

 

Kochani! Wiemy, co dzieje się nie tylko we Francji, ale i na całym świecie; co koronawirus i związany z tym COVID-19 uczynił wielu tysiącom ludzi ... Również i w naszych wspólnotach, parafiach, kościołach ... Zakazanie sprawowania Sakramentów Świętych, w tym Mszy świętych wszystkich bardzo nas boli. To wielki dramat dla ludzi głęboko wierzących i praktykujących, którzy również poczuwają się do wspólnej odpowiedzialności za nasze kościoły, kaplice, wspólnoty.

 

Niektórzy wręcz dzwonią i pytają się, jak pomóc parafii? - Oczywiście przez modlitwę, która nas łączy między sobą z Bogiem Miłosiernym, z całym Kościołem, naszymi rodzinami, parafiami, chorymi

i cierpiącymi, i tymi, którzy, tak ofiarnie się nimi opiekują; często narażając i swoje życie w trosce o dobro i zdrowie innych!

 

Dziękuję Wam za tę modlitwę i cierpienia ofiarowane w tych intencjach; za wasze duchowe zaangażowanie, aby Miłosierny Bóg udzielił nam łaski uwolnienia od tej zarazy i nam błogosławił! Dziękuję również za zainteresowanie się naszą parafią!

 

Odpowiadając na pytanie, które niektórzy mi stawiają: jak pomóc? Odpowiadam: przez modlitwę, pokutę.

 

Kościół i my Chrystusowcy; księża pracujący dla Polaków rozsianych po całym świecie starają się zapewnić duszpasterstwo wam, i waszym rodzinom, tak, jak potrafią i mogą, w obecnych czasach. Niektórzy chcą w tej izolacji również wesprzeć finansowo Chrystusowców, co a tym idzie nasze duszpasterstwo  osadzone w naszych ośrodkach duszpasterskich i parafiach. Można pomóc finansowo w bardzo prosty sposób, przesyłając dowolną ofiarę na konto, które znajdziesz na stronie internetowej naszej Prowincji (zob. zakładkę: "Polecane strony" - "Chrystusowcy: Francja, Hiszpania, Portugalia).

 

 

Można również wpłacić dowolną sumę

i przesłać Pocztą, lub włożyć do koperty, czekiem*, czy gotówką do parafialnej skrzynki pocztowej (przez drzwi plebanii)

z imieniem i nazwiskiem,

adresem i telefonem ofiarodawcy.

 

Niech to będzie dar serca zastępujący chociażby niedzielną składkę (tacę), czy ofiarę na utrzymanie naszej polskiej parafii.

 

*czek na (l'ordre):

Mission Catholique Polonaise

 

- Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy; za waszą troskę o potrzeby Kościoła, i naszej parafii!

 

- Bóg zapłać za modlitwę i ofiary!

Patrz niżej - "Ogłoszenia duszpasterskie"

 

Msze św. z niedzielnej liturgii:  Messes de la liturgie du dimanche

 

- To Pan Bóg robi nam łaskę, nie my!

 

> 27.06.2020 - 5.09.2020

Les Gautherets - 18h30 (P) - wigilijna

 

 

 

  

 

* * *

Uwaga! Niektóre zdjęcia na tym portalu są pobrane z internetu i autor tej witryny internetowej nie rości sobie żadnych praw autorskich, czy komercyjnych z racji ich umieszczenia na tym portalu.

Attention! Some of the images on this site are downloaded from the Internet, and the author of this site does not claim any copyrights or commercial rights due to their inclusion on this site.

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

czwartek,
09 lipca 2020

(191. dzień roku)

Wspólnota

Święta

Czwartek, XIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Augustyna Zhao Rong, prezb., i Towarzyszy

Zegar