Jezus jest Pokarmem!

Jezus daje siebie, jako Pokarm dla tych, którzy chcą!

A N N O N C E S

Mission Catholique Polonaise

24.07-4.09.2021

 

1.     Pan powołał do wieczności śp. +. Renee Floryszczak. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, o 10h w kościele les Gautherets, oraz śp. Helenę Wnęk. Niech Miłosierny Pan da im wieczny odpoczynek w swoim Królestwie Wiecznej Miłości. Rodzinie składamy serdecznie kondolencje. – Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

2.     Dziękujemy za złożone dziś ofiary na utrzymanie naszej polskiej parafii. – Bóg zapłać! – W przyszłym miesiącu, dodatkowa składka na utrzymanie naszej polskiej parafii będzie w sobotę, 14 sierpnia.

3.     Msze św. z Liturgii Niedzieli – do 28 sierpnia Msze św. wyłącznie w soboty, o 16h TYLKO DO KOŃCA SIERPNIA, również wigilia uroczystości Wniebowzięcia NMP, w sierpniu. - Pierwsza Msza św. w niedzielę o 10h30, - 5 września. Nabożeństwa przed Mszami św. w soboty o 15h30 są anulowane. Tylko będą sprawowane Msze św. o 16h. Od 5 września będą sprawowane MSZE ŚW. TYLKO W NIEDZIELE O 10h30 (w normalnym cyklu niedzielnym).

4.     Módlmy się o zdrowie za chorego papieża Franciszka, naszych chorych, ofiarując Panu Bogu za nich, nasze cierpienia.

5.     Prośmy Pana Boga, o Jego Błogosławieństwo dla nas i całego świata; o Jego Miłosierdzie, dla naszego zbawienia!

 

Site internet info:       www.montceau.parafia.info.pl

Kochani! Od czasu do czasu dowiadujemy się o oszustach, którzy podszywają się pod nasze rodziny, znajomych a nawet księży! 

Ksiądz nigdy nie będzie prosił Was o pieniądze; ma swoje Zgromadzenie zakonne!  

 

 - Wielu dało się nabrać! Uwaga! Nigdy nie wysyłaj pieniędzy oszustom! Zgłoś takie przypadki na Policję!

 

To są często medody: "na wnuczka", "księdza", "kogoś z rodziny", "znajomego", itp. - Zawsze trzeba zweryfikować u źródła, czy to prawda! Oszuści i złodzieje wyszukują np. w książkach telefonicznych nazwiska polskiego pochodzenia i dzwoniąc próbują nabrać i wyłudzić pieniądze! Nigdy też nie podawaj żadnych danych personalnych ani swoich, ani innych osób przez telefon, internet, listownie: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu, numeru telefonu komórkowego, twojego banku, i innych szczegółów! Musisz najpierw kilka razy sprawdzić prawdziwość, autentyczność "proszącego"!!!, zanim w ogóle zdecydujesz się na jakąkolwiek pomoc, aby komuś pomóc ..

 

 

 

Méfiez-vous des escrocs et des voleurs !

Beau! De temps en temps, nous découvrons des escrocs qui se font passer pour nos familles, nos amis et même nos prêtres !

 

Le prêtre ne vous demandera jamais d'argent ; a sa propre Congrégation religieuse !

- Beaucoup ont été dupés (trompés). Attention! N'envoyez jamais d'argent à des escrocs ! Signalez de tels cas à la police ! Aussi, ne communiquez jamais vos données personnelles ou celles d'autrui par téléphone, Internet, par courrier : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de portable, votre banque, et d'autres coordonnées ! Vous devez d'abord vérifier l'authenticité du "demander" plusieurs fois !!!; avant même de décider de faire quoi que ce soit pour aider quelqu'un...

Ce sont souvent les méthodes : "petite-fille", "prêtre", "membre de la famille", "ami", etc. - Il faut toujours vérifier à la source si c'est vrai ! Les fraudeurs et les voleurs, par exemple, recherchent des noms d'origine polonaise dans les annuaires téléphoniques et tentent de tromper et d'extorquer de l'argent en appelant !

 

kliknij na zdjęcie

 

 

Kochani! Wiemy, co dzieje się nie tylko we Francji, ale i na całym świecie; co koronawirus i związany z tym COVID-19 uczynił milionom ludzi ... Również i w naszych wspólnotach, parafiach, kościołach ... Zakazanie sprawowania Sakramentów Świętych bez ograniczeń sanitarnych, w tym Mszy świętych wszystkich bardzo nas boli. To wielki dramat dla ludzi głęboko wierzących i praktykujących, którzy również poczuwają się do wspólnej odpowiedzialności za nasze kościoły, kaplice, wspólnoty.

 

Niektórzy, którym zależy na istnieniu parafii,- wręcz dzwonią i pytają się, jak pomóc parafii? - Oczywiście przez modlitwę, która nas łączy między sobą z Bogiem Miłosiernym, z całym Kościołem, naszymi rodzinami, parafiami, chorymi

i cierpiącymi, i tymi, którzy, tak ofiarnie się nimi opiekują; często narażając i swoje życie w trosce o dobro i zdrowie innych!

 

Dziękuję Wam za tę modlitwę i cierpienia ofiarowane w tych intencjach; za wasze duchowe zaangażowanie, aby Miłosierny Bóg udzielił nam łaski uwolnienia od tej zarazy i nam błogosławił! Dziękuję również za zainteresowanie się naszą parafią!

 

Odpowiadając na pytanie, które niektórzy mi stawiają: jak pomóc? Odpowiadam: przez modlitwę, pokutę.

 

Kościół i my Chrystusowcy; księża pracujący dla Polaków rozsianych po całym świecie starają się zapewnić duszpasterstwo wam, i waszym rodzinom, tak, jak potrafią i mogą, w obecnych czasach. Niektórzy chcą w tej izolacji również wesprzeć finansowo Chrystusowców, co a tym idzie nasze duszpasterstwo  osadzone w naszych ośrodkach duszpasterskich i parafiach. Można pomóc finansowo w bardzo prosty sposób, przesyłając dowolną ofiarę na konto, które znajdziesz na stronie internetowej naszej Prowincji (zob. zakładkę: "Polecane strony" - "Chrystusowcy: Francja, Hiszpania, Portugalia).

 

JE FAIS UN DON

 

Można również wpłacić dowolną sumę

i przesłać Pocztą, lub włożyć do koperty, czekiem*, czy gotówką do parafialnej skrzynki pocztowej

(przez drzwi plebanii)

z imieniem i nazwiskiem,

adresem i telefonem ofiarodawcy.

 

Niech to będzie dar serca zastępujący chociażby niedzielną składkę (tacę), czy ofiarę na utrzymanie naszej polskiej parafii.

 

*czek na (l'ordre):

Mission Catholique Polonaise

 

- Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy; za waszą troskę o potrzeby Kościoła, i naszej parafii!

 

- Bóg zapłać za modlitwę i ofiary!

Patrz niżej - "Ogłoszenia duszpasterskie"

 

Msze św. z niedzielnej liturgii:  Messes de la liturgie du dimanche

w przyszłą sobotę i niedzielę

 

- To Pan Bóg robi nam łaskę, a nie my ....

 

 CHAPELLE    L E S   G A U T H E R E T S

------------------------------------------------

Msze św. w soboty o 16h!

(przez dwa miesiące; od 5 września tylko w niedziele o 10h30)

 

CHRYSTUS ŻYJĄCY ZAPRASZA!

  

 

* * *

Uwaga! Niektóre zdjęcia na tym portalu są pobrane z internetu i autor tej witryny internetowej nie rości sobie żadnych praw autorskich, czy komercyjnych z racji ich umieszczenia na tym portalu.

Attention! Some of the images on this site are downloaded from the Internet, and the author of this site does not claim any copyrights or commercial rights due to their inclusion on this site.

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

niedziela,
25 lipca 2021

(206. dzień roku)

100 lat ur. św. JP II

Święta

Niedziela, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I
Siedemnasta Niedziela zwykła

Zegar