To jest największe i pierwsze przykazanie


Autun, le 29 octobre 2020

Communiqué de Monseigneur Benoît RIVIERE, évêque d’Autun
A propos de la Fête de la Toussaint

Je fais part aux prêtres et aux diacres, ainsi qu’à l’ensemble des diocésains, du message du Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France reçu ce matin 29 octobre.
Nous irons dans le sens d’une loyale participation à l’effort actuel demandé à notre pays.
Bien évidemment, j’encourage les paroisses et les communautés à faire le maximum pour que les célébrations de ce dimanche 1er novembre, Solennité de la Toussaint, se déroulent dans le respect des normes sanitaires.
Ensuite, durant la période du nouveau « confinement », je demande que les églises et chapelles demeurent ouvertes partout où elles le sont habituellement.
Je vous souhaite de tout cœur la force joyeuse de l’Esprit de Toussaint.

+ Benoît RIVIERE


(source: http://autun.catholique.fr)

 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

 

– Wyjątkowo będzie jedna, wspólna Msza św. w niedzielę, 1 listopada o 10h30 (nie będzie Mszy św. w sobotę 31 października). Wypominki pół godziny przed Mszą św. o 10h, w trakcie i po Mszy św.

 

W Dzień zaduszny, 2 listopada, w poniedziałek Msza św. również o 10h30, i Wypominki o 10h, w trakcie i po Mszy św.

👇Zdjęcia - souvenirs 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3668875463164558&id=100001264203683

👆

"Bóg-honor-Ojczyzna", takimi wartościami żył św. Jan Paweł II, który urodził się 💯 lat temu, w 1920 r.

 

W stuletnią rocznicę jego narodzin i w naszej polskiej parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia, świętości, nauczania Karola Wojtyły.

 

O godzinie 10h, w kościele ⛪ les Gautherets okoliczna Polonia, razem z reprezentacją polsko-francuskich stowarzyszeń zebrała się, aby przypomnieć sobie na nowo dziedzictwo duchowe św. papieża.

 

   Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchaliśmy krótką historię jego życia od narodzin, dzieciństwa, młodości i posługi kapłańskiej, biskupiej i papieskiej tego wielkiego Polaka.

 

Po nabożeństwie, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. dziękczynnej, prosząc Boga za jego wstawiennictwem o miłosierdzie dla nas, naszych rodzin, Kościoła i całego świata.

 

"Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, Bogu zaś to, co należy się Bogu". Te słowa dziejszej Liturgii przypomniały nam, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Tego uczył nas św. Jan Paweł II.

 

W okolicznościowym kazaniu, sam św. papież przemówił do nas jeszcze raz. Wysłuchaliśmy jego nauczania z 1986 r., kiedy pielgrzymował na francuskiej ziemi.

 

 - Św. nasz rodaku, Janie Pawle II, módl się za nami; wstawiaj się za nami u Boga, i Pani Jasnogórskiej, abyśmy w tych trudnych czasach nie utracili tego, co najważniejsze; abyśmy nie utracili Boga i Jego łaski. Abyśmy przede wszystkim oddawali Bogu część i Jemu się powierzali na "dobre i na złe".

 

***

 

«Dieu-honneur-patrie», de telles valeurs vivaient St. Jean-Paul II, né   en 1920. À l'occasion du centenaire de sa naissance et dans notre paroisse polonaise, nous avons remercié Dieu pour le don de sa vie, la sainteté et l'enseignement de Karol Wojtyła. A 10 heures, à l'église de ⛪  Gautherets, la communauté polonaise locale, ainsi que la représentation des associations franco-polonaises, se sont réunies pour rappeler l'héritage spirituel de St.  pape. Au cours de l'adoration du Saint Sacrement, nous avons entendu une courte histoire de sa vie depuis la naissance, l'enfance, la jeunesse et le ministère sacerdotal, épiscopal et papal de ce grand Polonais. Après cette prière, nous avons participé à la Sainte Messe solennelle. Action de grâce, demandant à Dieu par son intercession d'avoir miséricorde pour nous, nos familles, l'Église et le monde entier. "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est dû à Dieu." Ces paroles de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent ce qui est vraiment le plus important dans la vie. C'est ce que, nous dit St. Pape Jean Paul II. Dans le sermon occasionnel, St.  pape nous a parlé une fois de plus. Nous avons entendu ses enseignements en 1986, alors qu'il était en pèlerinage sur le sol français. - St. notre compatriote Jean-Paul II, priez pour nous; intercédez pour nous auprès de Dieu et de la Dame de Jasna Góra, afin qu'en ces temps difficiles nous ne perdions pas ce qui est le plus important; de peur de perdre Dieu et sa grâce. Tout d'abord, que nous donnions une part à Dieu et que nous nous confions à Lui pour "le bien et le mal".

 

   

       Październik, miesiąc poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, modlitwie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym względem. W różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie. Papież Leon XIII widział w różańcu "skrót całej religii chrześcijańskiej" i "streszczenie całej Ewangelii".

Ojciec Św. Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale odmawiać różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań jednoczy on serca, prowadzi do zgody, ożywia nadzieję i obdarza nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.

„Różaniec jest moją codzienną modlitwą - i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi...
W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Św. Elżbiety.
Z tymi słowami łączy się cały Kościół.
Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby...
Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!” - św. Jan Paweł II

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY Z MARYJĄ:

> patrz dział: Ogłoszenia duszpasterskie

 

Kochani! Wiemy, co dzieje się nie tylko we Francji, ale i na całym świecie; co koronawirus i związany z tym COVID-19 uczynił wielu tysiącom ludzi ... Również i w naszych wspólnotach, parafiach, kościołach ... Zakazanie sprawowania Sakramentów Świętych, w tym Mszy świętych wszystkich bardzo nas boli. To wielki dramat dla ludzi głęboko wierzących i praktykujących, którzy również poczuwają się do wspólnej odpowiedzialności za nasze kościoły, kaplice, wspólnoty.

 

Niektórzy wręcz dzwonią i pytają się, jak pomóc parafii? - Oczywiście przez modlitwę, która nas łączy między sobą z Bogiem Miłosiernym, z całym Kościołem, naszymi rodzinami, parafiami, chorymi

i cierpiącymi, i tymi, którzy, tak ofiarnie się nimi opiekują; często narażając i swoje życie w trosce o dobro i zdrowie innych!

 

Dziękuję Wam za tę modlitwę i cierpienia ofiarowane w tych intencjach; za wasze duchowe zaangażowanie, aby Miłosierny Bóg udzielił nam łaski uwolnienia od tej zarazy i nam błogosławił! Dziękuję również za zainteresowanie się naszą parafią!

 

Odpowiadając na pytanie, które niektórzy mi stawiają: jak pomóc? Odpowiadam: przez modlitwę, pokutę.

 

Kościół i my Chrystusowcy; księża pracujący dla Polaków rozsianych po całym świecie starają się zapewnić duszpasterstwo wam, i waszym rodzinom, tak, jak potrafią i mogą, w obecnych czasach. Niektórzy chcą w tej izolacji również wesprzeć finansowo Chrystusowców, co a tym idzie nasze duszpasterstwo  osadzone w naszych ośrodkach duszpasterskich i parafiach. Można pomóc finansowo w bardzo prosty sposób, przesyłając dowolną ofiarę na konto, które znajdziesz na stronie internetowej naszej Prowincji (zob. zakładkę: "Polecane strony" - "Chrystusowcy: Francja, Hiszpania, Portugalia).

 

 

Można również wpłacić dowolną sumę

i przesłać Pocztą, lub włożyć do koperty, czekiem*, czy gotówką do parafialnej skrzynki pocztowej (przez drzwi plebanii)

z imieniem i nazwiskiem,

adresem i telefonem ofiarodawcy.

 

Niech to będzie dar serca zastępujący chociażby niedzielną składkę (tacę), czy ofiarę na utrzymanie naszej polskiej parafii.

 

*czek na (l'ordre):

Mission Catholique Polonaise

 

- Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy; za waszą troskę o potrzeby Kościoła, i naszej parafii!

 

- Bóg zapłać za modlitwę i ofiary!

Patrz niżej - "Ogłoszenia duszpasterskie"

 

Msze św. z niedzielnej liturgii:  Messes de la liturgie du dimanche

w przyszłą sobotę i niedzielę

 

- To Pan Bóg robi nam łaskę, nie my!

 

_____________________________________________________________


Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny.


– Wyjątkowo będzie jedna, wspólna Msza św. w niedzielę, 1 listopada o 10h30 (nie będzie Mszy św. w sobotę 31 października). Wypominki pół godziny przed Mszą św. o 10h, w trakcie i po Mszy św. W Dzień zaduszny, 2 listopada, w poniedziałek Msza św. również o 10h30, i Wypominki o 10h, w trakcie i po Mszy św.

 

  

 

Uwaga! Niektóre zdjęcia na tym portalu są pobrane z internetu i autor tej witryny internetowej nie rości sobie żadnych praw autorskich, czy komercyjnych z racji ich umieszczenia na tym portalu.

Attention! Some of the images on this site are downloaded from the Internet, and the author of this site does not claim any copyrights or commercial rights due to their inclusion on this site.

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

sobota,
31 października 2020

(305. dzień roku)

100 lat ur. św. JP II

Święta

Sobota, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Zegar